Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Trudności finansowe odczujemy na...

  Inwestycje

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
04-06-2020

Trudności finansowe odczujemy na wielu obszarach.

Rozmowa z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą o sytuacji finansowej gminy

Od drugiej dekady marca gmina Żarów, podobnie jak inne samorządy w całym kraju, zmaga się z problemami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Epidemia i ograniczenia z nią związane wpływają na nas wszystkich i nie tylko powodują zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu społeczeństwa, firm i instytucji, ale również negatywnie wpływają na gospodarkę i finanse, w tym na finanse samorządów, które notują gwałtowne spadki dochodów i wzrost wydatków. Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą, czy pandemia koronawirusa wpłynęła również na finanse gminy Żarów.

W całej Polsce gminy odnotowują drastyczny spadek dochodów, na co niewątpliwie ma wpływ sytuacja związana z pandemią koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia. Jak ta sytuacja wpłynęła na finanse naszej gminy?

Ostatnie dwa miesiące były okresem szczególnie trudnym dla każdego z nas, ale także dla każdego samorządu w całej Polsce. Kryzys, który nas dotknął, ma bardzo duży wpływ na finanse publiczne. Gmina działa podobnie jak firma. Ma swoje dochody i wydatki, te pierwsze z powodu pandemii drastycznie zmalały, a te drugie znacznie wzrosły. Według bieżących księgowań w kwietniu 2020r. wpływy z podatku PIT, czyli podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 626.381,00 złotych. Rok temu o tej samej porze, w kwietniu 2019r. wpływy z podatku PIT w naszej gminie wynosiły 1.056.272,00 złotych. Jest to więc spadek o 40,7 %. Odnotowaliśmy również spadek z podatku CIT, czyli podatku dochodowym od osób prawnych. Za miesiąc kwiecień 2020r. wpływy z CIT wyniosły 162.559,65 złotych, gdzie w kwietniu 2019r. odnotowaliśmy wpływy w wysokości 530.804,65 złotych. Jest to wyraźny spadek aż o 69,4 %. Już teraz wiemy, że w kolejnych miesiącach wpływy do budżetu z tytułu podatków będą również mniejsze. Jak bardzo? Możemy tylko szacować. Jak długo to potrwa? Na chwilę obecną nie wiadomo.

Mniejsze dochody to również mniej zrealizowanych zadań i inwestycji. Czy, w związku z tą sytuacją planowane są cięcia budżetowe? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Mniejsze dochody oznaczają niestety rezygnację z wielu zadań oraz inwestycji, które planowaliśmy zrealizować w 2020 roku. Analizujemy budżet naszej gminy pod tym kątem, jednak na razie jest jeszcze za wcześnie na wskazanie, które konkretnie zadania, będą mogły być realizowane w późniejszym czasie. Na pewno chcemy zrealizować te inwestycje, na które otrzymaliśmy unijne dofinansowanie. Mowa tutaj o rozbudowie świetlicy wiejskiej w Łażanach i III etapie budowy kanalizacji w Mrowinach. Niestety nie jesteśmy jeszcze w stanie określić skali tych zmian, ale wiemy, że to będzie bardzo trudny rok dla wszystkich samorządów w Polsce, również dla gminy Żarów. Dlatego konieczne są oszczędności i rezygnacja z większych zadań inwestycyjnych.

Zmniejszyły się także wpływy z podatku od nieruchomości, środków transportu i opłaty targowej.

Tak. Odnotowaliśmy także mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportu, opłaty targowej, eksploatacyjnej oraz zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Największy spadek, bo aż o 56,6 % w stosunku do roku 2019 za miesiąc kwiecień dotyczy wpływu z tytułu opłaty targowej. Kolejne mniejsze wpływy dotyczą podatku od środków transportu, tutaj jest to spadek o 24,9 % w stosunku do poprzedniego roku, w miesiącu kwietniu. Dużo mniejsze wpływy są także z tytułu kolejnych podatków od nieruchomości (spadek o 8,9 %), opłaty eksploatacyjnej (spadek o 10,3 %) i zezwolenia na sprzedaż alkoholi (spadek o 3,4 %).

Nie tylko zmalały dochody, ale też zwiększyły się wydatki. Jak ta sytuacja wygląda w naszej gminie?

W tej sytuacji dużą część środków budżetowych przeznaczyliśmy na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Jest to związane oczywiście z sytuacją, jaka ma miejsce w każdym samorządzie w naszym kraju. Przeznaczyliśmy kwotę 10 tysięcy złotych na wsparcie dla Pogotowia Ratunkowego. Zakupiliśmy 3300 sztuk maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców gminy Żarów powyżej 60 roku życia i 300 sztuk maseczek ochronnych dla funkcjonariuszy Policji w Żarowie. Radni Rady Miejskiej nie podjęli uchwały dotyczącej udzielenia dotacji na zabytki w celu zabezpieczenia tych środków finansowych na ewentualne działania związane z epidemią. Zaopatrzyliśmy w maseczki ochronne, rękawiczki, kombinezony i przyłbice wszystkie jednostki OSP. Dezynfekcja przystanków autobusowych i koszy na śmieci w całej gminie także kosztuje. Przygotowanie do funkcjonowania żłobka, przedszkoli i szkół w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego - również. Podobnie wygląda sprawa z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w miejscach użyteczności publicznej, do których mają dostęp mieszkańcy. Te wszystkie działania generują spore koszty dla naszego budżetu. Ponadto, wstrzymaliśmy też podwyżki planowane na ten rok, zarówno w Urzędzie Miejskim, jak i innych jednostkach.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Magdalena Pawlik