Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Remont stacji uzdatniania wody w Kalnie

  Inwestycje

Stacja uzdatniania wody w Kalnie
03-09-2020

Remont stacji uzdatniania wody w Kalnie

Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji przystąpił do prac remontowych na stacji uzdatniania wody w Kalnie.

Prace polegały na wyczyszczeniu zbiorników wody pitnej i wymianę elementów instalacji wodociągowej, które z uwagi na stopień zużycia musiały zostać zastąpione nowymi. Podczas przeglądu pozostałej instalacji okazało się, że konieczne jest również czyszczenie i konserwacja filtrów powolnych. Ponadto, wykonano nową instalację do kolejnej pompy tłocznej wody pitnej, która będzie dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku awarii pozostałych pomp.

– Wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników ZWiK w Żarowie, co z pewnością przełożyło się na mniejsze koszty, a także pozwoliło zdobyć kolejne doświadczenie naszym pracownikom. Nie bez powodu został wybrany czas wykonania remontu, ponieważ w tym okresie rozbiór wody pitnej jest najmniejszy w ciągu całego roku. Warto również zaznaczyć, że zbiorniki wody pitnej, jak i cały obiekt są z początku XX wieku i musimy o nie stale dbać – mówi Grzegorz Osiecki prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.

Koszty wykonanych prac na stacji uzdatniania wody wyniosły łącznie 39.137,52 złotych, z tego same materiały to wydatek ponad 21 074,42 złotych.

– To dla nas ważna inwestycja, ponieważ pośrednio wpłynie na obniżenie ilości zużytej wody do płukania filtrów, a przede wszystkim zabezpieczy ciągłość pracy SUW w Kalnie. Przeprowadzone prace pozwalają na rozdzielenie procesu produkcyjnego, tzn. w razie konieczności pracuje połowa stacji, a na drugiej – nieczynnej części mogą być przeprowadzane niezbędne naprawy – dodaje Magdalena Gołdyn członek zarządu.