Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Na cmentarzu w Żarowie stanęły regały...

  Inwestycje

Regał na znicze na cmentarzu komunalnym w Żarowie
12-11-2020

Na cmentarzu w Żarowie stanęły regały na znicze

Dwa regały na znicze stanęły na cmentarzu komunalnym w Żarowie. Znicze zamiast do śmietnika, będzie można ponownie użytkować.

Regały przeznaczone są do użytku mieszkańców odwiedzających groby bliskich, a ich montaż miał na celu podjęcie wspólnych działań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczanie ilości odpadów powstających na cmentarzu.

Osoby sprzątające groby, zamiast wyrzucać niepotrzebne znicze do pojemników na odpady mają możliwość pozostawienia ich na regale, dzięki czemu inni będą mogli z nich ponownie skorzystać. Takie działanie umożliwi wielokrotne używanie jeszcze dobrych, nieuszkodzonych i kompletnych osłon na znicze, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia ich ilości w pojemnikach na odpady.

– Bardzo dużo szklanych zniczy wyrzucanych jest do kontenerów na odpady zmieszane, co jak wiemy, stanowi koszt dla gminy, jak i problem ekologiczny związany z ich utylizacją. Racjonalnym więc było zainwestowanie w dwa stojaki, na których są one umieszczane i mogą być wykorzystywane ponownie bez konieczności zakupywania nowych. W przypadku osób starszych, mniej zamożnych oraz bardziej świadomych ekologicznie jest to rozwiązanie bardzo korzystne – mówi Tomasz Kuska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik