Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Z Żarowa do Świdnicy pociągiem bez...

  Inwestycje

Pociąg stojący przy peronie w Żarowie
18-11-2020

Z Żarowa do Świdnicy pociągiem bez przesiadki?

Tak, to możliwe i to w nieodległej przyszłości.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) połączona jest z modernizacją istniejących i budową nowych linii kolejowych dla potrzeb kolei szybkich prędkości. Zaprojektowano dziesięć tzw. „szprych” łączących CPK z wszystkimi regionami Polski. Żarów, dzięki położeniu na linii 267 (Wrocław – Jelenia Góra) znalazł się na projektowanej dziewiątej szprysze.

mapa KDP

W poniedziałek, 16 listopada, za pośrednictwem internetu odbyło się spotkanie informacyjne z grupą JST, w sprawie przebiegu Kolei Dużych Prędkości (KDP) na trasie Wrocław-Lubawka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin na terenie których planowana jest budowa KDP, a gminę Żarów reprezentowali burmistrz Leszek Michalak i jego zastępca Przemysław Sikora.

Zaprezentowany, wstępny przebieg KDP przewiduje, że na odcinku od Wrocławia do Żarowa linia będzie przebiegać w tym samym miejscu, co obecnie. Od Żarowa linia będzie miała już nowy przebieg, gdyż zaplanowano poprowadzenie linii przez Świdnicę (z pominięciem Jaworzyny Śląskiej) i dalej do Świebodzic, Wałbrzycha w kierunku Lubawki, by połączyć ją z odpowiednikiem szybkich kolei po stronie czeskiej.

W trakcie spotkania przedstawiciele gmin zgłaszali swoje uwagi i sugestie, co do przebiegu KDP na terenie poszczególnych gmin. Burmistrz Leszek Michalak zwrócił uwagę na to, że zatrzymano prace nad modernizacją peronu i budowę nowego przejścia podziemnego, a to istniejące jest nieustannie zalane wodą, co zmusza mieszkańców do przechodzenia na peron przez tory i stwarza niebezpieczeństwo kolejnych wypadków na torach.

– Uzyskałem zapewnienie, że projektanci przyjrzą się temu problemowi i wezmą go pod uwagę w trakcie dalszych prac projektowych. Co więcej, dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżowania przeprojektowane zostaną wszystkie przejazdy i przejścia kolejowe na bezkolizyjne, co zapewne wiąże się z powstaniem kładek i estakad. Mieszkańcy zyskają bezpieczne przejście przez tory, a kierowcy nie będą tracić czasu na przejazdach, bo, może nie w tym samym miejscu, ale powstanie estakada zapewniająca przejazd przez Żarów bez konieczności stania na przejazdach kolejowych – powiedział po telekonferencji burmistrz Leszek Michalak.

Utworzenie nowej linii kolejowej Żarów – Świdnica (przez Piotrowice, Bolesławice i Nowice) to dla dojeżdżających z Żarowa (oraz Imbramowic) do Świdnicy rewolucja w przewozach pasażerskich. Z torów KDP korzystać będą mogły również pociągi regionalne, a co za tym idzie szybkość i komfort przejazdu do Świdnicy znacznie się poprawi.

Więcej informacji: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k09