Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Atrakcyjna działka na sprzedaż

  Inwestycje

mapka z zaznaczoną działką
10-06-2021

Atrakcyjna działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach oraz I przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 32 w Żarowie.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczy sprzedaży działki gruntowej niezabudowanej położonej w Mrowinach przy ul. Spacerowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg odbędzie się 20 lipca 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, podanej w tabeli, na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2: Santander Bank 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760 najpóźniej do dnia 16 lipca 2021r. włącznie.

Pełna treść przetargu: https://bip.um.zarow.pl/burmistrz-miasta-zarow-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-dotyczacy-sprzedazy-dzialki-gruntowej-niezabudowanej-polozonej-w-mrowinach/cpsiawhnawhnawhnawhnawchnf

 

Mapa - lokalizacja działki