Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Umowa podpisana, rusza remont drogi w...

  Inwestycje

Umowę na remont drogi w Wierzbnej podpisują: burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora przy asyście pracowników UM Żarów z wykonawcą inwestycji: przedstawicielami Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów
13-10-2021

Umowa podpisana, rusza remont drogi w Wierzbnej

Jeszcze w październiku rozpocznie się remont drogi przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wierzbnej. Będzie to kolejna droga dojazdowa do gruntów rolnych, która zostanie wyremontowana na terenie gminy Żarów.

Burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora podpisali umowę z wykonawcą zadania Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów”. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania „Wierzbna droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

podpisanie umowy na remont drogi w Wierzbnej

- Droga, która zostanie przebudowana w ramach zadania inwestycyjnego to droga transportu rolnego, która wymaga pilnego remontu. Takie inwestycje są niezmiernie ważne dla lokalnych społeczności. Poprawa infrastruktury drogowej jest mocno wyczekiwana przez gospodarzy wsi oraz rolników. To są specyficzne drogi wymagające bardzo wyostrzonych parametrów ze względu na sprzęt wielotonowy, który po nich jeździ. Wiemy, jak bardzo i niebezpieczne, i kłopotliwe jest, kiedy sprzęt rolniczy porusza się po drogach publicznych, stąd też decyzja, aby modernizować kolejne drogi na terenach wiejskich – mówił burmistrz Leszek Michalak.

droga przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wierzbnej

Remont drogi rozpocznie się jeszcze w październiku, a zakończy w tym roku kalendarzowym. Zakres prac obejmuje: wykonanie robót ziemnych i podbudowy, ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie nowych poboczy, odwodnienia oraz docelowego oznakowania według stałej organizacji ruchu drogowego. Całkowity koszt zadania wynosi: 568.375,62 złotych. Na remont drogi gmina Żarów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 157.500 złotych.

Magdalena Pawlik