Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Odśnieżanie dróg i chodników – gdzie...

  Inwestycje

Śnieg leżący na chodnikach
29-11-2021

Odśnieżanie dróg i chodników – gdzie zgłaszać?

Przypominamy mieszkańcom, gdzie można kierować interwencje dotyczące nieodśnieżonych dróg czy chodników.

Zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy Żarów zajmuje się firma Piotr Pęcherski F.H.U. KUBA z Imbramowic, która w drodze przetargu została wybrana do wykonywania tego zadania.

Na terenie gminy Żarów znajdują się drogi gminne i powiatowe. Za odśnieżanie dróg gminnych odpowiada gmina, a za odśnieżanie dróg powiatowych odpowiada Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego.

Interwencje dotyczące zimowego utrzymania można zgłaszać w:

→ Urzędzie Miejskim w Żarowie, Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. 74 30 67 334 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30 oraz we wtorek 8.00 – 16.00

→ w firmie Piotr Pęcherski F.H.U. KUBA z Imbramowic tel. 606 839 079 (po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie)

→ Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego nr tel. 601 998 630 (odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Żarów)

Przypominamy również, że obowiązkiem każdego właściciela posesji jest przede wszystkim oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu oraz jego posypywanie materiałami uszorstniającymi, usuwanie z terenu chodnika nagromadzonego śniegu w miejsce nieutrudniające ruchu pieszych i pojazdów. W przypadku wspólnot mieszkaniowych obowiązek ten jest zazwyczaj realizowany przez firmę specjalistyczną na zlecenie zarządu lub zarządcy nieruchomości.

Magdalena Pawlik