Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Zakończył się pierwszy etap prac przy...

  Inwestycje

obwodnica Pożarzysko z lotu ptaka
30-11-2021

Zakończył się pierwszy etap prac przy budowie obwodnicy Pożarzyska

Pierwszy etap prac przy budowie obwodnicy Pożarzyska, który obejmował przygotowanie konstrukcji drogi gminnej, dobiegł końca.

Z uwagi na większy nakład prac niż początkowo zakładano, realizacja inwestycji nieco się przedłużyła. Zadanie realizowane było we współpracy z Kopalnią Granitu Siedlimowice.

- Realizację inwestycji rozpoczęliśmy pod koniec 2020 roku. Roboty miały zakończyć się w czerwcu, ale ze względu na dużo większy nakład prac niż początkowo planowaliśmy, przedłużyliśmy budowę. W ramach pierwszego etapu została wykonana podbudowa jezdni pod warstwę asfaltową – mówi Sebastian Jarosz zastępca kierownika Kopalni Granitu Siedlimowice.

Budowa obwodnicy w Pożarzysku to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców. Droga, która właśnie powstała na tym odcinku, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Mrowin, Tarnawy, Imbramowic i Pożarzyska, ponieważ wyprowadzi ruch samochodów ciężarowych jadących na bocznicę kolejową w Imbramowicach poza teren zabudowany. Inwestycja będzie jeszcze kontynuowana i w drugim etapie droga zyska nową nawierzchnię asfaltową. W związku z realizacją kolejnej części tej inwestycji, gmina Żarów będzie składać wniosek o dofinansowanie tego etapu prac.

- W drugim etapie prac droga wyłożona zostanie masą asfaltową. Przygotowujemy się do złożenia wniosku o dofinansowanie, które przeznaczone będzie na kontynuację tej inwestycji. Nabór wniosków ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Zadanie to realizowaliśmy wspólnie z Kopalnią Granitu Siedlimowice, która zgodnie z podpisanym porozumieniem, zakończyła pierwszy etap prac. Inwestycja była bardzo ważna dla naszych mieszkańców. Obwodnica w znaczący sposób ograniczy ruch samochodów ciężarowych, który przebiega obecnie przez tereny zabudowane: Mrowiny, Tarnawę, Imbramowice, a docelowo również Pożarzysko – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 2.097.204,81 złotych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem udział firmy Mineral Polska w budowie drogi określono na kwotę 1.222.403,16 złotych. Po stronie gminy Żarów wartość zadania opiewa na kwotę 874.801.65 złotych.

Magdalena Pawlik

Obwodnica Pożarzysko

obwodnica Pożarzysko
obwodnica Pożarzysko
obwodnica Pożarzysko
obwodnica Pożarzysko
obwodnica Pożarzysko
obwodnica Pożarzysko
obwodnica Pożarzysko
obwodnica Pożarzysko