Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Nowy wodociąg oddany do użytkowania

  Inwestycje

nowy wodociąg
09-12-2021

Nowy wodociąg oddany do użytkowania

Od wielu lat główny wodociąg gminny o średnicy 315mm ulegał wielu awariom, które powodowały brak wody na terenie całej gminy.

Dlatego Zakład Wodociągów i Kanalizacji jeszcze w 2016 roku zlecił wykonanie dokumentacji projektowej z wyceną modernizacji odcinka wodociągu od ulicy Słowiańskiej w Żarowie do Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie. Już wtedy koszty wynikające z kosztorysu opiewały na kwotę prawie 1mln złotych. Taki koszt i brak funduszy w budżecie spółki spowodował przesunięcie zadania w wieloletnim planie modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na kolejne lata. Po zmianach kadrowych w spółce i objęciu stanowiska prezesa zarządu przez Grzegorz Osieckiego, zaktualizowano kosztorys i zaplanowano inwestycję do wykonania, rozkładając koszty jej realizacji na lata 2020-2021. Ponieważ spółka nadal nie posiadała tak znaczących środków finansowych, a po aktualizacji projektu uległy one jeszcze zwiększeniu o 30 %, zadecydowano, że wodociąg będzie wykonany przez pracowników spółki.

- Dzisiaj możemy już oficjalnie powiedzieć, że plan został osiągnięty i nowy wodociąg o średnicy 315m został oddany do użytkowania. To spowodowało, że już po samym jego włączeniu oszczędność na dotychczasowych stratach wody spadła o około 20m3/h. Niewątpliwie była to bardzo potrzebna inwestycja i w tym miejscu należą się podziękowania dla pracowników spółki, którzy nie bali się wyzwania i wybudowali nowy wodociąg. Podziękowania należą się również Burmistrzowi Miasta Żarów Leszkowi Michalakowi i Radzie Nadzorczej Spółki, ponieważ bez ich wsparcia nie bylibyśmy w stanie wykonać tej inwestycji. Dziękuję wszystkim pracownikom spółki za zaangażowanie i pokonanie kolejnych barier wiary we własne możliwości – mówi prezes ZWiK Żarów Grzegorz Osiecki.

Całość nakładów na inwestycję zamknęła się w kwocie 330 330,00 zł i została sfinansowana ze środków własnych spółki. Jednocześnie w trakcie wykonywanej inwestycji spółka złożyła wniosek o pożyczkę z częściowym umorzeniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę, co w konsekwencji umożliwi spółce uzyskanie częściowego dofinansowania i ułatwi utrzymanie bieżącej płynności finansowej na optymalnym poziomie.

 

 

Prace przy realizacji nowego wodociągu

budowa nowego wodociągu
budowa nowego wodociągu
budowa nowego wodociągu
budowa nowego wodociągu
budowa nowego wodociągu
budowa nowego wodociągu
budowa nowego wodociągu
budowa nowego wodociągu
budowa nowego wodociągu