Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekt ronda koło Mielęcina gotowy

  Inwestycje

skrzyżowanie Mielęcin
09-05-2022

Projekt ronda koło Mielęcina gotowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała projekt nowego ronda, które powstanie przy niebezpiecznym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 3396D koło miejscowości Mielęcin.

To bardzo dobra informacja dla mieszkańców, którzy na przebudowę tego odcinka skrzyżowania czekają wiele lat. Najważniejszym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu, w związku z jego dużym natężeniem. Burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora przekazali projekt planowanego ronda oficjalnie na ręce sołtys Mielęcina Iwony Świętak.

burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysłąw Sikora przekazują projekt ronda na ręce sołtys Mielęcina Iwony Świętak

- Kilka dni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała do gminy projekt ronda koło Mielęcina, o które przez wiele lat zabiegali mieszkańcy, władze gminy Żarów, radna i pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie. Przy każdych spotkaniach przedstawialiśmy jak bardzo ten temat jest dla nas ważny. Po wielu latach obietnic, przygotowań, pokazywania natężenia ruchu i niestety kolejnych wypadków śmiertelnych, dziś wiemy już na pewno, że niebawem w miejscu kolizyjnego skrzyżowania powstanie czterowlotowe rondo. Projekt zakłada, że od strony Żarowa powstanie dodatkowy pas ruchu, pozwalający na bezkolizyjne włączenie się do ruchu z pominięciem ronda do drogi krajowej w kierunku Wrocławia – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej Nr 5 koło Mielęcina to jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań. Od wielu lat dochodzi tutaj do częstych kolizji drogowych i wypadków, niestety również śmiertelnych. Dlatego tak ważne jest, aby inwestycja została wreszcie zrealizowana.

skrzyżowanie Mielęcin

- Zgodnie z zapowiedzią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planuje się, że rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych nastąpi w 2023 roku. Dziś mamy już gotowy projekt przebudowy skrzyżowania w tym miejscu, który przekazujemy na ręce sołtys wsi Iwony Świętak. Chcemy, aby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać i zobaczyć, jaki będzie przebieg planowanej budowy nowego ronda. Inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku, o wszelkich etapach prac będziemy informować naszych mieszkańców – dopowiada zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

- W końcu się doczekamy przebudowy tego feralnego i bardzo kolizyjnego skrzyżowania. Z pewnością poprawi to bezpieczeństwo zarówno podróżujących tym odcinkiem drogowym, jak i naszych mieszkańców – mówi sołtys Mielęcina Iwona Świętak.

skrzyżowanie Mielęcin

W ramach całego zadania przewidziano wykonanie następujących robót: przebudowę skrzyżowania jezdni drogi krajowej nr 5 i drogi powiatowej nr 3396D, zjazdów indywidualnych wraz z przepustami, przepustu o średnicy 1000mm, teletechnicznych sieci uzbrojenia terenu, budowę oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych, przebudowę odwodnienia drogi, wykonanie robót ziemnych, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wycinkę i nasadzenie zieleni.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie