Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Willa Treutler-Schlosser wraca do gminy

  Inwestycje

Zabytkowa Willa Treutler--Schlosser w Żarowie
28-06-2022

Willa Treutler-Schlosser wraca do gminy

Po kilku latach starań i licznych rozmów z Invest-Park Development zabytkowy budynek przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie, zwany dawniej Willą Treutler-Schlosser jest własnością gminy Żarów. Dokładnie 7 czerwca 2022r. podpisany został akt notarialny z Invest-Park Development, na mocy którego gmina stała się jedynym właścicielem tego obiektu.

Budynek przeznaczony będzie do obsługi mieszkańców, najpierw jednak zostanie gruntownie wyremontowany. Powstanie tutaj nowoczesna sala ślubów, przeniesiony zostanie Urząd Stanu Cywilnego, a docelowo również niektóre referaty Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Gmina wykupiła od Invest-Park Development budynek przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie. Niegdyś zwany Willa Treutler-Schlosser przez ostatnich kilkanaście lat był siedzibą przedszkola niepublicznego „Chatka Małolatka”. To piękny obiekt, który wymaga remontu i modernizacji. Zgodnie z oczekiwaniami naszych mieszkańców powstanie tutaj nowoczesna i reprezentacyjna sala ślubów, która musi być odpowiednim miejscem na organizacje takich wydarzeń, jakim są śluby czy rocznice i jubileusze. Dotychczasowa sala ślubów mieści się na pierwszym piętrze w obskurnym
budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie, do której prowadzą kręte i niebezpieczne schody. Jest to znaczne utrudnienie dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności z poruszaniem się. W planach jest także przeniesienie do tego budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności oraz niektórych referatów, zwłaszcza tych, które obsługują najwięcej mieszkańców. Docelowo planujemy wyłączyć z obsługi mieszkańców cały budynek przy ul. Armii Krajowej 54, gdzie mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej – mówi burmistrz Leszek Michalak.

- Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów na terenie naszej gminy, który będzie służył wszystkim mieszkańcom. Na remont obiektu trzeba będzie jeszcze poczekać, choć pierwsze prace porządkowe na jego terenie już rozpoczęliśmy. Teraz musimy przeprowadzić inwentaryzację budynku, a następnie wszelkie przeglądy i audyty. W kolejnym etapie zrealizowany zostanie remont oraz projekt zagospodarowania terenu przy budynku. Wygląd zmieni także teren przy budynku, gdzie zamontowane zostaną nowe ławki, posadzone nasadzenia i zainstalowane będą kamery monitoringu. Dziękujemy również Invest-Park Development za przekazanie dokumentacji całego budynku – mówi zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozpoczętych i kolejnych etapach planowanego remontu zabytkowego obiektu przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Żarowie

RYS HISTORYCZNY BUDYNKU PRZY UL. ZAMKOWEJ 1 W ŻAROWIE

budynek przy ul. Zamkowej 1 na starej fotografii

Budynek przy ul. Zamkowej 1, niegdyś zwany Villą Treutler lub Villą Schlȍsser, został zbudowany w stylu eklektycznym ok. 1870 roku. Jest to murowany obiekt dwukondygnacyjny z mezzaninem. Budynek jest tynkowany z tynkowanym detalem architektonicznym. Otwór wejściowy, zwieńczony łukiem pełnym, znajduje się w zewnętrznej klatce schodowej, przyległej do elewacji od strony północnej. Obiekt ma tarasowy dach pokryty papą. Jego reprezentacyjna elewacja południowa, jest rozczłonkowana ryzalitem. Na elewacji po obu stronach ryzalitu, umieszczona jest dekoracja, na którą składają się: popiersia mężczyzn w okrągłej wnęce ujętej pilastrami z łukowym gzymsem – część parterowa budynku oraz pseudo-antyczne figury kobiet we wnęce z konchą, którą ujmują pilastry z belkowaniem i trójkątnym gzymsem – pierwsze piętro budynku. Uwagę zwraca figura kobiety, umieszczona po lewej stronie wspomnianego ryzalitu. Owa dama trzyma w lewej dłoni, wsparty na ramieniu tzw. kadyceusz, czyli symbol (znak) pokoju i handlu. Warto wspomnieć, że w 1843 roku Królewski Tajny Radca Handlowy, Carl von Kulmiz, założył Firmę C. Kulmiz, z której rozwinęła się Spółka Handlowa C. Kulmiz (zajmująca się m.in. handel węglem), a później firma C. Kulmiz GmbH, do której należała także Fabryka Maszyn. Siedzibą przedsiębiorstwa macierzystego była Ida und Marienhütte koło Żarowa. 

Bogdan Mucha Żarowska Izba Historyczna