Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Przygotowujemy kolejne tereny...

  Inwestycje

Podpisanie umowy
07-10-2022

Przygotowujemy kolejne tereny inwestycyjne w Żarowie

Burmistrz Leszek Michalak wraz z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą podpisali umowę na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasileniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz budowę drogi wewnętrznej.

Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”, na który gmina Żarów otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

zastepca burmistrza Przemysław Sikora podczas podpisywania umowy

- To duże i ważne zadanie. Aby kolejni inwestorzy mogli realizować na terenie naszej gminy swoje przedsięwzięcia, musimy zadbać o odpowiednią infrastrukturę i stworzyć szansę rozwoju dla nowych inwestorów. Z nowymi inwestycjami wiążą się nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców oraz realne wpływy do budżetu gminy, które przeznaczamy na realizację istotnych inwestycji – mówi burmistrz Leszek Michalak.

podpisywanie umowy

Zakres tego zadania obejmuje budowę drogi wewnętrznej o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów z kostki betonowej, budowę kanalizacji sieci deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z jej zasileniem oraz sieci wodociągowej. Koszt całego projektu wynosi 5.004.848,63 zł, a dofinansowanie z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 2.999.537,12 złotych. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „BIN-POL” z Wałbrzycha.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z UM Żarów