Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Renowacja zabytkowych witraży w...

  Inwestycje

witraż w kaplicy w Pyszczynie
18-11-2022

Renowacja zabytkowych witraży w Pyszczynie

Każdego roku Rada Miejska w Żarowie w uchwale budżetowej przyznaje środki finansowe na renowację zabytków w naszej gminie. Dzięki temu, również w tym roku, kolejne zabytki w kościołach na terenie naszej gminy odzyskały utracony blask. Wszystkie prace prowadzone w naszych parafiach objęte były nadzorem konserwatora zabytków

Kilka dni temu, w obecności konserwatora zabytków Joanny Kulik, burmistrza Leszka Michalaka, proboszczów parafii, wykonawców prac oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie odbył się odbiór prac, które zrealizowane zostały w kaplicy mszalnej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Pyszczynie.

- Pierwszy witraż wyjechał do renowacji w październiku 2020r. Renowacji podjęła się „Pracownia Witraży Ewa Orpich-Nikiel z Sosnowca” znana między innymi z realizacji witraży w Kościele Parafialnym w Mrowinach oraz w Łażanach. W połowie 2021 roku pozyskaliśmy dotację z Gminy Żarów w kwocie 20 900 zł, co pozwoliło na wykonanie renowacji kolejnych dwóch witraży oraz naświetlacza nad drzwiami. W bieżącym roku kolejna dotacja z Gminy Żarów na kwotę 35 000 zł oraz gromadzone systematycznie środki własne pozwoliły na renowację trzech pozostałych dużych witraży i rozety nad ołtarzem. Całkowity koszt projektu to 132 926,53 zł, z czego 72 026,53 zł to datki parafian. Gmina Żarów wsparła projekt kwotą 55 900 zł oraz 5 000 zł to dotacja z PUP. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wsparli ten projekt, witraże odzyskały swój blask oraz zostały zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych. W tym stanie będą ozdobą pyszczyńskiej Kaplicy przez następnych wiele lat – tak o pracach przy renowacji witraży w Pyszczynie opowiada koordynator projektu Maciej Kwarciak.

Oprac. Magdalena Pawlik na podstawie informacji z UM Żarów

Foto: Maciej Kwarciak

Odbiór zabytkowych witraży w Pyszczynie

prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie
prace przy renowacji witraży w Pyszczynie