Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Podsumowanie 2022 roku w gminie Żarów

  Inwestycje

Podsumowanie 2022 roku w gminie Żarów
12-01-2023

Podsumowanie 2022 roku w gminie Żarów

Miniony rok w naszej gminie to przede wszystkim kontynuacja kolejnych ważnych zadań inwestycyjnych. Pomimo wielu trudności, z jakimi borykają się samorządy w całej Polsce, jak i gmina Żarów: wysoka inflacja, drastyczne podwyżki cen energii i gazu, wzrost wydatków, nasze inwestycje nie stanęły, a wręcz przeciwnie, zrealizowaliśmy wiele ważnych dla mieszkańców zadań.

Z sukcesem pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne, które przeznaczone zostały na ważne zadania i przedsięwzięcia w naszej gminie. Udało się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu i dobrej pracy urzędników oraz współpracowników.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2022 ROKU:

Przebudowa Placu Wolności w Żarowie

przebudowa Placu Wolności

W ramach rewitalizacji Placu Wolności w Żarowie powstał nowy i bezpieczny plac zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców, który został ogrodzony. Skwer zyskał również nowe alejki, ławki, oświetlenie, a w pobliżu powstały także miejsca parkingowe. Koszt przebudowy terenu przy Placu Wolności wyniósł 273.430,43 złotych. Inwestycja, którą realizowała gmina Żarowie została sfinansowana ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania w wysokości 95.445 zł z Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”.

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych

przebudowa przejść dla pieszych

 

Na terenie naszego miasta wykonanych zostało łącznie 8 przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, 1 Maja, Sikorskiego, Armii Krajowej, Mickiewicza oraz Piastowskiej. Koszt budowy przejść dla pieszych wyniósł blisko 300 tysięcy złotych. Inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania w wysokości 280 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Żarowie

Remont dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Żarowie

W 2022r. oddaliśmy do użytku drogi przy ul. Brzozowej, Klonowej i Kasztanowej w Żarowie. Inwestycje drogowe kosztowały dokładnie 1,9 mln złotych. Prace sfinansowane zostały ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.094.993,70 złotych.

Wyremontowana droga przy ul. Rybackiej w Imbramowicach

Wyremontowana droga przy ul. Rybackiej w Imbramowicach

W 2022r. zakończył się remont drogi gminnej w Imbramowicach. Ulica Rybacka w Imbramowicach zyskała nową nawierzchnię, a droga gruntowa zamieniła się w asfaltową. Inwestycję realizowała firma wyłoniona z przetargu „Budosprzęt– Wałbrzych” Sp. z o.o., a całkowity koszt remontu drogi to kwota 245.562,67 złotych. Gmina Żarów pozyskała na modernizację drogi dotację z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych w wysokości 54.970,00 złotych.

Remonty chodników na terenie miasta i wsi

Remonty chodników na terenie miasta i wsi

Realizowaliśmy kolejne etapy prac przy remontach chodników na terenie gminy Żarów. Nowe odcinki chodników powstały w Kalnie, Imbramowicach oraz Mrowinach. Wartość tych inwestycji to kwota 155.721,38 zł. Przy okazji prac przy budowie przejść dla pieszych, wyremontowana została także nawierzchnia drogowa przy ul.1 Maja, przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Ponadto, w tym miejscu, wyremontowano również chodnik oraz zamontowano odpowiednie oznakowanie. Przy ul. Krzywoustego w Żarowie wyremontowaliśmy ostatni odcinek chodnika. Inwestycja ta realizowana była we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach. Łączny koszt zadania to kwota 52.053,60 złotych.

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie

 

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie

Każdego roku kontynuujemy prace remontowe na cmentarzu komunalnym w Żarowie. W 2022r. prace wykonaliśmy na nowych kwaterach i ułożyliśmy kostkę betonową na powierzchni 210m2. Koszt inwestycji to 63.000 złotych. Prace sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy Żarów.

Rewitalizacja wsi Buków

Rewitalizacja wsi Buków

Mieszkańcy Bukowa mogą korzystać z nowego miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu. Przy ul. Spokojnej w Bukowie powstał nowy plac zabaw dla najmłodszych, siłownia plenerowa oraz wiata rekreacyjna. Inwestycje były realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja wsi Buków poprzez poprawę bezpieczeństwa oraz modernizację infrastruktury wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni do aktywizacji mieszkańców”. Koszt zadania to kwota 469.000,00 złotych. Inwestycja finansowana była ze środków budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania z „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej" w wysokości 300.000,00 złotych.

Remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków

Remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków

Nie zapomnieliśmy również o renowacji zabytków. W 2022r. zakończył się kolejny etap prac remontowych, który realizowany był w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach. Koszt wszystkich prac wyniósł 186 883,45 zł. Na realizację zadania parafia otrzymała dotację ze środków budżetu gminy Żarów w wysokości 100 tysięcy złotych. Zabytki wyremontowaliśmy także w kościele w Bukowie, Pożarzysku, Zastrużu i kaplicy w Pyszczynie. Łączny koszt wszystkich inwestycji wyniósł blisko 200 tysięcy złotych, z czego kwota 57.880 złotych to dotacja ze środków budżetu gminy Żarów.

Wśród zrealizowanych inwestycji w 2022r. należy także wymienić:

Remont drogi od Przyłęgowa w kierunku miejscowości Łażany oraz odcinek od Przyłęgowa w kierunku miejscowości Pastuchów. Wartość zadania zrealizowanego na terenie gminy Żarów wyniosła 180 tysięcy złotych.

Remont drogi od Przyłęgowa w kierunku miejscowości Łażany

Remont nawierzchni przy ul. Sikorskiego oraz Armii Krajowej w Żarowie. Koszt 75 tysięcy złotych z budżetu gminy Żarów

Remont nawierzchni przy ul. Sikorskiego

Budowa nowego oświetlenia w Żarowie (ul. Parkowa i Plac Wolności) oraz w Kalnie, Mikoszowej, Mielęcinie i Mrowinach (koszt zadań na terenach wiejskich wyniósł 108.696,04 zł)

budowa oświetlenia

Budowa placów zabaw w Żarowie przy Bajkowym Przedszkolu (koszt: blisko 40 tysięcy zł) i przy ul. Armii Krajowej (koszt: ponad 90 tysięcy zł). Place zabaw na terenach wiejskich zostały wyposażone w nowe urządzenia zabawowe oraz siłownie plenerowe.

Plac zabawa przy ul. Armii Krajowej

Renowacja płyty boiska i nowe nawodnienie na stadionie sportowym w Żarowie (koszt nowego nawodnienia to kwota 45.000,00 złotych, inwestycja w połowie sfinansowana ze środków budżetu gminy i klubu KS Zjednoczeni Żarów)

stadion w Żarowie

Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych oraz wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Słowiańskiej: kwota dofinansowania 1 569 639,00 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych

Gminny Program Usuwania Azbestu. Całkowita wartość inwestycji 38.707,20 zł, kwota dofinansowania 15.482,88 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, usunięto 90 ton azbestu w 2022r.

Usuwanie azbestu

Gminny program dofinansowań do przyłączy kanalizacyjnych. W 2002r. z programu skorzystało 9 osób. Kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 6.667,07 zł.

Gminny program dofinansowań

Program wymiany źródeł ciepła Aglomeracji Wałbrzyskiej: pula otrzymanych w 2022 r. środków wyniosła 984.638,99 zł. Na dzień 14 grudnia 2022 r. złożone zostały 92 wnioski, a rozliczono 74 wnioski.

piec

Realizacja programu „Czyste Powietrze”. Punkt konsultacyjny działa w godzinach pracy UM Żarów. Dofinansowywane źródła ciepła: pompy ciepła, kocioł gazowy, pellet, ogrzewanie elektryczne, fotowoltaika, docieplenie budynku, wymiana okien i drzwi.

program Czyste Powietrze

Przygotowała Magdalena Pawlik