Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Kolejne chodniki oddane do użytku

  Inwestycje

chodniki
18-01-2023

Kolejne chodniki oddane do użytku

Mieszkańcy naszych wsi wiedzą, jak właściwie wykorzystać środki z funduszu sołeckiego. Wspólnie, na zebraniach wiejskich, decydują na jakie zadania przeznaczyć pieniądze z budżetu gminy Żarów, które mają do rozdysponowania jako fundusz sołecki.

Dzięki temu, w każdej miejscowości, realizowane są inwestycje, które służą poprawie życia wszystkich mieszkańców. Kilka dni temu, w obecności burmistrza Leszka Michalaka, zastępcy burmistrza Przemysława Sikory, radnych Rady Miejskiej, sołtysów wsi, wykonawców inwestycji oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, odbył się odbiór technicznych wykonanych chodników. Kolejne odcinki chodników powstały na terenie Mrowin, Wierzbnej, Imbramowic oraz Kalna.

- Cieszę się, że mieszkańcy inwestują w bezpieczeństwo, bo jest to sprawa najważniejsza. Fundusz sołecki to także gminne środki, ale oddane do dyspozycji mieszkańców. W tym roku również będziemy realizować kolejne odcinki chodników, które powstaną zarówno przy drogach gminnych, jak i powiatowych – mówił burmistrz Leszek Michalak.

- Ważne jest, że to mieszkańcy sami wskazują priorytety i decydują o realizacji wielu inwestycji, w ramach funduszu soleckiego. To właśnie przy udziale naszych mieszkańców powstały fragmenty chodników w Imbramowicach, Mrowinach, Kalnie czy Wierzbnej – dopowiadał zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Zrealizowane inwestycje to kolejne ważne zadania, które zostały przeprowadzone na terenach wiejskich. Nie tylko poprawiły estetykę, ale również mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

- Została zrealizowana kolejna część chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Mrowinach. Służy to przede wszystkim poprawie życia naszych mieszkańców – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny.

- Zakończyła się kolejna inwestycja w Imbramowicach, budowa chodnika. Taka wspólna praca gminy, powiatu i funduszu sołeckiego przynosi bardzo dobre efekty – komentowała radna Joanna Kaczorowska.

- W minionym roku kostka została położona przy świetlicy wiejskiej w Kalnie, teraz przy przystanku autobusowym i sklepie. To centrum naszej wsi – mówił radny Mieczysław Myrta.

- Prace zostały wykonane profesjonalnie i bardzo się z tego cieszymy. W tym roku będziemy kontynuować inwestycje na terenie Wierzbnej i powstanie kolejny fragment chodnika. Tak wspólnie zadecydowaliśmy na zebraniu wiejskim – mówiła radna Zuzanna Urbanik.

Wszystkie inwestycje realizowała gmina Żarów. Zostały one sfinansowane ze środków budżetu gminy Żarów oraz funduszu sołeckiego, zgodnie z decyzją naszych mieszkańców. Prace przy drogach powiatowych zrealizowane zostały również we współpracy ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego. Koszt zadań wyniósł blisko 200 tysięcy złotych.

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z Referatu Inwestycji UM Żarów

Wyremontowane chodniki

odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników
odbiór chodników