Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Dotacje na remonty zabytków

  Inwestycje

Burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora i proboszcz parafii w Imbramowicach ks. Ryszard Mencel podczas wręczenie promes
30-03-2023

Dotacje na remonty zabytków

Dzięki środkom finansowym, które każdego roku przekazywane są z budżetu gminy Żarów dawne zabytki odzyskują utracony blask.

Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków zaplanowana została kwota w wysokości 260.000 złotych. Umowy na realizację kolejnych inwestycji w parafiach zostały już podpisane, a burmistrz Leszek Michalak wraz z zastępcą burmistrza Przemysławem Sikorą przekazali na ręce proboszczów promesy na renowacje zabytków.

Kościół p.w. św. Józefa w Pożarzysku

- Po raz kolejny środki z budżetu gminy Żarów zostały przekazane na wsparcie lokalnych zabytków. W tym roku Rada Miejska, podejmując uchwałę, przyznała cztery dotacje dla parafii z terenu gminy Żarów, a także dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowie na kwotę 209.057,06 zł. Wszystkie prace realizowane w naszych parafiach objęte będą nadzorem konserwatora zabytków – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Zastępca burmistrza Przemysław Sikora wręcza promesę ks. Ryszardowi Menclowi

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Żarów otrzymały:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach na renowację wraz z zabezpieczeniem przed degradacją kompletu pięciu barokowych lichtarzy stanowiących elementy wystroju neogotyckiej kaplicy mszalnej p.w. św. Antoniego w Pyszczynie wpisanej do rejestru zabytków: kwota 12.300 zł

kaplica mszalna p.w. św. Antoniego w Pyszczynie

2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach na remont płyty posadzkowej i podestu pod ławkami w Kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Imbramowicach – Etap I – południowa część kościoła: kwota 35.000 zł

3. Koło Gospodyń Wiejskich „Nasz Buków” w Bukowie na renowację figury św. Jana Nepomucena w Bukowie – etap II: kwota 12.930 zł

Burmistrz Leszek Michalak wręcza promesę Urszuli Ganczarek z Koła Gospodyń Wiejskich

4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Stanisława B.M. w Bukowie na konserwację malowideł z przedstawieniem czterech Ewangelistów oraz Trójcy Świętej w kaplicy bocznej w Kościele p.w. Stanisława B.M w Bukowie: kwota 82.776, 06 zł

5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Stanisława B.M. w Bukowie na roboty budowlane we wnętrzu Kościoła p.w. św. Józefa w Pożarzysku polegające na wykonaniu szpachli wykończeniowej ścian oraz wykonaniu nowej powłoki malarskiej: kwota 66.051 zł

Burmistrz Leszek Michalak, proboszcz parafii w Bukowie ks. Mariusz Walas oraz Urszula Ganczarek z KGW Buków podczas wręczenia promes

Burmistrz Leszek Michalak wręcza promesę na ręce proboszcza parafii w Bukowie ks. Mariusza Walasa

Magdalena Pawlik na podstawie informacji z UM Żarów