Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Zabytkowe lichtarze odnowione

  Inwestycje

odnowione lichtarze
20-04-2023

Zabytkowe lichtarze odnowione

Kolejne zabytki zostały odnowione. Zakończyły się prace przy renowacji zabytkowych lichtarzy w kaplicy mszalnej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Pyszczynie.

Zakres inwestycji obejmował renowację wraz z zabezpieczeniem pięciu barokowych lichtarzy stanowiących element wystroju neogotyckiej kaplicy mszalnej w Pyszczynie, wpisanej do rejestru zabytków. Na realizację tego zadania parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Imbramowicach otrzymała dotację ze środków budżetu gminy Żarów. Odnowione zabytki zostały oficjalnie odebrane w obecności konserwatora zabytków Joanny Kulik, burmistrza Leszka Michalaka, proboszcza parafii ks. Ryszarda Mencla, wykonawcy inwestycji Piotra Paszkota oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie.

- Wśród wyposażenia kaplicy mszalnej w Pyszczynie znajdują się też piękne późnobarokowe lichtarze, które z biegiem lat uległy znacznej degradacji. Jednakże staraniem mieszkańców Pyszczyna, przy wydatnej pomocy gminy Żarów w bieżącym roku został podjęty trud odrestaurowania lichtarzy. Dzieła tego podjął się konserwator dzieł sztuki Piotr Paszkot. Efekt pracy jego pracowni przeszedł najśmielsze oczekiwania. Lichtarze odzyskały dawny blask. W środę, 12 kwietnia Komisja dokonała odbioru konserwatorskiego wykonanych prac. Całkowity koszt renowacji wyniósł 24 600 zł, z czego 12 300 zł pochodziło z dotacji od gminy Żarów. Pozostałe 12 300 zł to dobrowolna ofiara od parafian. Parafianie są bardzo wdzięczni burmistrzowi oraz radnym Rady Miejskiej za pomoc i wsparcie finansowe w utrzymaniu pięknej zabytkowej kaplicy – mówi koordynator projektu Maciej Kwarciak.

Kaplica p.w. św. Antoniego Padewskiego została wzniesiona w 1895r. przez rodzinę von Matuschka, baronów Toppolczan-Spattgen, jako mauzoleum upamiętniające zmarłego w 1899r. członka tego rodu hr. Ernsta Alfreda. Po II wojnie światowej budowla, przekształcona została w kaplicę mszalną. W neogotyckim obiekcie zachowały się elementy stolarki meblowej, stanowiące oryginalne wyposażenie kaplicy, witraże z herbem rodu oraz w podziemiach krypta rodowa. Dzieła sztuk plastycznych i rzemiosła artystycznego, znajdujące się w kaplicy mszalnej w Pyszczynie, powstały w okresie od połowy XVIII w. do końca XIX w.

Jeszcze w tym roku odnowione zostaną kolejne zabytki w kościołach w Imbramowicach, Bukowie oraz Pożarzysku.

Oprac. Magdalena Pawlik na podstawie informacji od p. Macieja Kwarciaka i UM Żarów

Foto: Maciej Kwarciak

Zabytkowe lichtarze odnowione

odnowione lichtarze w Pyszczynie
odnowione lichtarze w Pyszczynie
odbiór prac konserwatorskich
odbiór prac konserwatorskich
odbiór prac konserwatorskich
odbiór prac konserwatorskich
odbiór prac konserwatorskich
odbiór prac konserwatorskich
odbiór prac konserwatorskich
odbiór prac konserwatorskich
odbiór prac konserwatorskich
odbiór prac konserwatorskich