Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne Kolejne odnowione budynki

  Projekty unijne

Budynek
18-09-2019

Kolejne odnowione budynki

Kończą się prace prowadzone w ramach projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020”, który realizowany jest przez gminę Żarów oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Przechodząc ulicami Żarowa trudno nie zauważyć budynków, które zostały wyremontowane. Niektóre kamienice mają nowe elewacje, inne odrestaurowane klatki schodowe, a jeszcze inne wymienione pokrycia dachowe. Zrealizowane prace cieszą także mieszkańców i lokatorów budynków, którzy przyznają, że remonty były bardzo konieczne.

- Nasz budynek wygląda teraz jak nowy. To duża kamienica, która dzięki odnowionej elewacji zmieniła swój wygląd. Wspólnymi siłami udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe, które przeznaczone zostały na modernizację budynku. W planach, już jako wspólnota mieszkańców mamy jeszcze remont schodów oraz montaż zadaszenia nad klatką schodową – mówią mieszkańcy wyremontowanego budynku przy ul. Armii Krajowej 65 ABC.

Jeszcze tylko dwa budynki czekają na odbiór techniczny zrealizowanych prac. Kilka dni temu prace remontowe zakończyły się w budynkach przy ul. Armii Krajowej 65 ABC oraz Placu Wolności 1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budowy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie zatwierdzili kolejne zakończone modernizacje.

- Program renowacji budynków jest realizowany od minionego roku. W tym czasie aż kilkadziesiąt budynków zmieniło swój wygląd. Dziś możemy przyglądać się jego końcowym efektom, choć remonty trwają jeszcze przy dwóch kamienicach. Budynek przy ul. Armii Krajowej 65 ABC zyskał nową elewację, a całkowity koszt wszystkich prac to kwota 220.000,00 złotych. Remont zakończył się również w budynku przy Placu Wolności 1, gdzie wymienione zostało całe pokrycie dachu łącznie z przemurowaniem kominów. Prace pochłonęły 131.238,19 złotych – zaznacza Agata Krawiec kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Odnowione kamienice są wizytówką miasta. A mieszkańcy mogą cieszyć się piękną i zadbaną nieruchomością. Być może następnym krokiem będzie także zagospodarowanie terenu przy budynkach. Ale to w dużej mierze zależy już od samych mieszkańców i zarządców wspólnot mieszkaniowych. Warto byłoby również zadbać o tę część przestrzeni miejskiej.

Projekt "Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020" dofinansowany jest z Unii Europejskiej: w ramach Osi Priorytetowej nr 6 "Infrastruktura spójności społecznej" Działania nr 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.4 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020". Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 845 126,18 zł, kwota dofinansowania: 1 573 354,76 zł

Magdalena Pawlik