Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne Program wsparcia dla dzieci z rodzin...

  Projekty unijne

Dziecko przy laptopie
15-09-2022

Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – II nabór

Gmina Żarów ogłasza nabór uzupełniający do ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y. Na terenie gminy Żarów funkcjonowały oddziały terenowe PGR Milikowice, Szczepanów Wałbrzyski, Piotrowice, Strzegom, Strzegom SK SP., w gminnych miejscowościach: Buków, Imbramowice, Łażany, Mrowiny, Pyszczyn, Siedlimowice, Zastruże.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć w terminie od 19.09.2022r. do 28.09.2022r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. Dokumenty złożone przed i po terminie określonym w ogłoszeniu oraz te, które wpłyną po wyczerpaniu się puli środków zarezerwowanych na ten cel nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Wnioskodawcy. Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie, nr tel. 74 30 67 375.

Informacja: Referat Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie

Ikona pdfOświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [144.14 KB]

Ikona pdfOświadczenie osoby pełnoletniej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.13 KB]

Ikona pdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [57.83 KB]