Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne PROJEKT NR RPDS.01.03.04-02-0001/21...

  Projekty unijne

Prace przy realizacji inwestycji "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie"
04-11-2022

PROJEKT NR RPDS.01.03.04-02-0001/21 Tytuł: PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W ŻAROWIE

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 4 - 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AW (schemat A Przygotowanie terenów inwestycyjnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie UE: 2 999 537,12 zł

Projekt polega na utworzeniu terenów inwestycyjnych w Żarowie. Projekt przewiduje wykonanie robót drogowych (droga publiczna i komunikacja wewnętrzna), robót wod-kan (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa). Uwzględniono nadzór inwestorski, zarządzanie projektem i promocję projektu oraz promocję terenów inwestycyjnych.

Cel główny projektu: zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Gminie Żarów poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy, którzy będą zainteresowani zakupem uzbrojonych dzięki projektowi działek inwestycyjnych, na których będą lokalizowali swoje inwestycje gospodarcze. Działalność Wnioskodawcy będzie koncentrowała się na pozyskaniu inwestorów celem obłożenia terenów inwestycyjnych oraz wsparciu ich działalności gospodarczej poprzez stosowanie ulg stanowiących zachętę do inwestowania w Gminie Żarów. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana odbiorcom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady.

Szczegółowe informacje na temat projektu: https://www.zarowskastrefainwestycyjna.com/strona-g%C5%82%C3%B3wna