Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Wiadomości: Projekty współfinansowane... Kolejne budynki po odbiorze technicznym

  Wiadomości: Projekty współfinansowane z UE

Remont szkoły
05-04-2019

Kolejne budynki po odbiorze technicznym

Zakończyły się prace rewitalizacyjne kolejnych budynków mieszkalnych na terenie naszego miasta. Kilka dni temu budynki przy ul. Armii Krajowej 40a oraz Sportowej 3 w Żarowie zostały oddane do użytku mieszkańców po przeprowadzonych remontach.

W obecności zastępcy burmistrza Grzegorza Osieckiego, inspektorów nadzoru, kierownika budowy, zarządców budynków oraz przedstawiciela wykonawcy inwestycji dokonano technicznego odbioru wyremontowanych budynków.

Były to kolejne z 27 budynków wspólnot mieszkaniowych, które w ramach projektu „Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020” zostały wyremontowane i odnowione.

W budynku przy ul. Armii Krajowej 40a wyremontowany został dach. Nowy wygląd zyskał także budynek przy ul. Sportowej 3, gdzie przeprowadziliśmy remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i montaż przewodów wentylacyjnych, remont klatki schodowej i ocieplenie ściany frontowej. Całkowity koszt wyremontowanych budynków to kwota 150.018,77 złotych. Prace zostały zakończone i budynki oddano do użytku naszych mieszkańców – mówi Agata Krawiec kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Prace remontowe przy kolejnych budynkach wciąż jeszcze trwają. W tej chwili remonty dachów oraz elewacji przeprowadzane są w budynkach przy ul. Sikorskiego 5-7, Mickiewicza 1, Mickiewicza 3, Mickiewicza 5, Mickiewicza 10, Armii Krajowej 27 i 32 oraz Sikorskiego 2.

Należy zaznaczyć, że jesteśmy jedną z trzech gmin, która wzięła na siebie organizowanie przetargów dla wspólnot mieszkaniowych i jedyną z tak dużą ilością budynków. Inne gminy w ramach rewitalizacji pozwoliły, aby wspólnoty same składały wnioski i dokonały rozliczeń, co dla wielu okazało się niemożliwe do zrealizowania. W chwili obecnej na 29 budynków i przetargów udało się podpisać umowy dla 24 budynków, a w najbliższych dniach otwarte zostaną przetargi dla pozostałych 5 budynków. Cieszymy się, że wykonawcy składają oferty i podpisują umowy na wykonanie i wierzymy, że na wszystkie pozostałe prace znajdą się chętni.

Magdalena Pawlik


 

Licencja Creative Commons

Tekst i zdjęcia publikowane na stronie gminy Żarów i Urzędu Miejskiego w Żarowie
są dostępne na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
.