Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Wiadomości: Projekty współfinansowane... II etap budowy kanalizacji w Mrowinach

  Wiadomości: Projekty współfinansowane z UE

Uczestnicy spotkania
16-04-2019

II etap budowy kanalizacji w Mrowinach

Za kilka tygodni rozpoczną się pierwsze prace przy budowie kanalizacji w Mrowinach. Będzie to już drugi etap tej inwestycji, która w latach 2017-2018 została zrealizowana w części Mrowin.

W środę, 3 kwietnia burmistrz Leszek Michalak podpisał umowy na trzy zadania kanalizacyjne: II i III etap budowy kanalizacji w Mrowinach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Słowiańskiej w Żarowie. Pierwsze zadanie II etap kanalizacji w Mrowinach ma się rozpocząć na przełomie maja i czerwca.

Jesteśmy już po zakończonych procedurach przetargowych, a w tej chwili podpisane zostały umowy na kolejne etapy budowy kanalizacji w Mrowinach. Zanim ruszą pierwsze prace budowlane odbędzie się także spotkanie z mieszkańcami oraz wykonawcą inwestycji, który przedstawi zakres robót i poinformuje o uciążliwościach drogowych związanych z tym zadaniem. Będziemy o tym mieszkańców Mrowin na bieżąco informować. Budowa kanalizacji w Mrowinach to kolejna duża inwestycja, którą realizujemy na terenie naszej gminy. Od grudnia 2018 roku budowa kanalizacji trwa również na terenie Kalna – informuje burmistrz Leszek Michalak.

Choć sama budowa kanalizacji to ogromne przedsięwzięcie, które wiąże się z licznymi utrudnieniami, zwłaszcza w ruchu drogowym, mieszkańcy Mrowin z niecierpliwością czekali na kolejny jej etap.

Myślę, że mieszkańcy Mrowin cieszą się, że zostały podpisane umowy na II i III etap budowy kanalizacji w Mrowinach. To od wielu lat wyczekiwana inwestycja. Podczas prac wymienione zostaną również rury wodne, zamienione zostaną azbestowe na rury PCV. W związku z pracami, które niebawem się rozpoczną czekać nas będzie ponownie wiele utrudnień, ale myślę, że mieszkańcy podejdą do tematu ze zrozumieniem. Widzieliśmy, jak po pierwszym etapie zmieniła się nasza wieś. Mamy także prośbę do wszystkich zarządców budynków wielorodzinnych, aby już dziś spotkali się z mieszkańcami, sprawdzili stany funduszy remontowych, czy będą mogli od razu wpinać się do kanalizacji. Powinni też sprawdzić miejsca przyłącza, czy jest ono zgodne z projektem kanalizacyjnym. To wszystko jest bardzo ważne, by uniknąć nieporozumień i zbędnych kosztów. Wszyscy mieszkańcy będą w odpowiednim czasie zapraszani na zebrania wiejskie z inwestorem i przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Żarowie – mówi Roman Konieczny mieszkaniec Mrowin i przewodniczący Rady Miejskiej, który obecny był przy podpisywaniu umów.

W ramach drugiego etapu wykonane zostaną sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, usunięcie kolizji z kanalizacją deszczową, odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem. Łączny koszt tego etapu, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym „COM-D” Sp. z o.o. to kwota 5 598 765,43 złotych. Budowa kanalizacji w Mrowinach, Kalnie i Żarowie realizowana jest w ramach dużego zadania, którego całkowita wartość wynosi 23.188.242,14 złotych. Dofinansowanie zostało przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.940.907,76 złotych.

Magdalena Pawlik


Licencja Creative Commons

Tekst i zdjęcia publikowane na stronie gminy Żarów i Urzędu Miejskiego w Żarowie
są dostępne na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
.