Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Wiadomości: Projekty współfinansowane... Rewitalizacja ulicy Zamkowej i Sportowej

  Wiadomości: Projekty współfinansowane z UE

Plac rewitalizacji
07-05-2019

Rewitalizacja ulicy Zamkowej i Sportowej

Zagospodarowanie terenów przy budynku Urzędu Miejskiego oraz budynku OSP w Żarowie to trzecie zadanie realizowane w ramach dużego projektu unijnego.

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”.

Dwa pierwsze zadania, które zrealizowane zostały w ramach tego projektu to przebudowa dróg na terenie miasta oraz trwający jeszcze remont boiska sportowego.

Kilka dni temu burmistrz Leszek Michalak podpisał umowy na kolejne inwestycje na tym terenie, przy ulicy Zamkowej i przy budynku OSP. Będą to inwestycje, które również wpłyną na zmianę wizerunku tej części naszego miasta.

Są to już kolejne zadania realizowane w ramach dofinansowanego projektu. W pierwszym etapie teren ulicy Zamkowej i Sportowej został zrewitalizowany poprzez remont nawierzchni drogowych. W tym etapie, który już się rozpoczął zagospodarowane zostaną tereny przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Zakres zadania dotyczący zmiany zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie będzie obejmował remont wraz z przebudową powierzchni utwardzonych z rozbudową istniejącego parkingu wraz z odwodnieniem oraz wycinkę drzew w niezbędnym zakresie i nowe nasadzenia. W ramach zadania obejmującego zmianę zagospodarowania terenu przy budynku OSP w Żarowie wykonany zostanie remont wraz z przebudową powierzchni utwardzonych z rozbudową placu manewrowego i niezbędnym odwodnieniem, demontaż części ogrodzenia, demontaż starej wiaty i wykonanie nowych wiat. Łączny koszt tych etapów inwestycji to kwota 1.340.958,30 złotych. Zakończenie tych dwóch zadań, zgodnie z podpisaną umową przewidziane zostało pod koniec wakacji.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa. Całkowity koszt projektu, w ramach którego również zagospodarowane zostaną tereny przy ul. Zamkowej i OSP w Żarowie wynosi 5 866 510,15 złotych. Przyznane dofinansowanie to kwota 3 867 257,09 złotych.

Magdalena Pawlik