Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Wiadomości: Projekty współfinansowane... Modernizacja terenu przy Urzędzie i...

  Wiadomości: Projekty współfinansowane z UE

Drzewo
25-06-2019

Modernizacja terenu przy Urzędzie i OSP w Żarowie

Trwają prace przy rewitalizacji terenu przy ulicy Zamkowej oraz Sportowej w Żarowie. W ramach realizowanej inwestycji, zaplanowanej jeszcze w roku 2016, przebudowane zostaną tereny przy budynku Urzędu Miejskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wygląd zmienił już plac za budynkiem Urzędu, gdzie wybudowane zostały miejsca parkingowe. Zakres prac obejmuje również wykonanie wszystkich niezbędnych odwodnień oraz wycinkę drzew w zakresie określonym w projekcie. Drzewa wycięto po wykonaniu ekspertyz przygotowanych przez dendrologa, które jednoznacznie pokazały, że ze względu na sędziwy wiek i liczne uszkodzenia drzewa stanowią zagrożenie, bo przy silniejszych wiatrach mogły połamać się i spaść czyniąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Realizowany projekt, o czym już wcześniej informowaliśmy, zakłada nie tylko wycinkę drzew w niezbędnym zakresie, ale także nowe nasadzenia. Nowe drzewa i rośliny zostaną nasadzone przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego oraz na placu za budynkiem. Przed budynkiem Urzędu, w miejscu akacji posadzonych zostanie 9 platanów klonolistnych. Po drugiej stronie ulicy nasadzonych zostanie 6 platanów klonolistnych. Przy powstającym parkingu zaprojektowano nasadzenia krzewów kwitnących – białych odmian rododendronów oraz głogów czerwonych. Na terenie przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, wykonane zostaną również wszystkie niezbędne odprowadzenia wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej – mówi Piotr Neczaj z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W ramach zadania obejmującego zmianę zagospodarowania terenu przy budynku OSP w Żarowie wykonany zostanie remont wraz z przebudową powierzchni utwardzonych z rozbudową placu manewrowego i niezbędnym odwodnieniem, demontaż części ogrodzenia, demontaż starej wiaty i wykonanie nowych wiat. Zagospodarowany teren zostanie uporządkowany i zyska nowy wygląd. Rewitalizacja tej części miasta pochłonie 1.340.958,30 złotych.

Wszystkie inwestycje realizowane są w ramach dużego projektu unijnego „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”, na który gmina Żarów otrzymała dofinansowanie jeszcze w roku 2016. Dwa pierwsze zadania, które zrealizowane zostały w ramach tego projektu to przebudowa dróg na terenie miasta oraz trwający jeszcze remont boiska sportowego. Całkowity koszt projektu wynosi 5.866.510,15 złotych. Przyznane dofinansowanie to kwota 3.867.257,09 złotych.

Magdalena Pawlik