Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina”...

  Oświata Kultura i Sport

Przecinanie wstęgi przez grupę osób
09-01-2019

Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” oficjalnie otwarty

Najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów będą mieli tutaj swój mały raj. Nowy budynek żłobka, który wczoraj oficjalnie udostępniono i przekazano do użytkowania jest nowoczesny i co najważniejsze dostosowany do potrzeb dzieci. Jest to kolejna nowoczesna placówka oświatowa na terenie naszego miasta.

Obiekt, podczas uroczystego otwarcia poświęcił ksiądz dziekan Piotr Ważydrąg proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie. Wstęgę przecinali Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha, burmistrz Leszek Michalak, Roman Konieczny przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie, Krystian Staworzyński podwykonawca budowy żłobka, Wiktor Dynowski inspektor nadzoru budowlanego, Elżbieta Wierzyk dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” oraz Katarzyna Kozów z Rady Rodziców.

W 2015r. pomysł budowy żłobka poprzez rozwinięcie funkcjonalne dotychczasowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi wniosła na konkursie na stanowisko dyrektora obecna dyrektor Elżbieta Wierzyk. Pewnie pomysł byłby tylko pomysłem, gdyby nie zaproszenie gmin powiatu świdnickiego, w tym Żarowa przez prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja do wspólnego pozyskiwania środków unijnego przeznaczonych na rozwój gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wraz z całym zespołem dzisiaj, działając w imieniu swoim własnym oraz Rady Miejskiej, z olbrzymią radością przekazuję obiekt nowoczesny, spełniający zarówno potrzeby, jak i marzenia. Życzę, aby zawsze pracowało Wam się jak najlepiej, a rodzice i dzieci odwzajemniali się życzliwością i uśmiechem – mówił podczas otwarcia burmistrz Leszek Michalak.

Burmistrz Leszek Michalak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny przekazali na ręce Elżbiety Wierzyk dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” symboliczny klucz do nowego obiektu.

Dziś spełniło się moje marzenie. Nasze przedszkole zostało rozbudowane o budynek żłobka. Piękny, nowoczesny obiekt, w którym miejsce znajdą najmłodsi mieszkańcy gminy Żarów. Serdecznie dziękuję prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi, włodarzom naszej gminy, przedstawicielom firmy wykonawczej, projektantom, kierownikowi budowy i pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie za pomoc, zaangażowanie i wszelką pracę przy powstaniu nowego budynku żłobka. Dla całej naszej społeczności przedszkolnej, dzieci i ich rodziców to wspaniały prezent noworoczny. Obiecujemy dbać z należytą starannością o nową placówkę i rozwijać wszelkie umiejętności maluchów – dziękowała dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” Elżbieta Wierzyk.

Życzenia na ręce dyrektor Żłobka Elżbiety Wierzyk oraz burmistrza Leszka Michalaka składali także zaproszeni goście. Wśród nich prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Urszula Ganczarek radna powiatu świdnickiego, która odczytała list w imieniu Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, włodarze gmin oraz przedstawiciele instytucji z terenu powiatu świdnickiego, dyrektorzy, nauczyciele i prezesi szkół oraz jednostek funkcjonujących na terenie naszej gminy i przedstawicielki Rady Rodziców Przedszkola. Dopełnieniem całej uroczystości był występ artystyczny przedszkolaków z grupy „Tygryski”, który został nagrodzony wielkimi owacjami oraz symboliczny tort.

Koszt budowy nowego budynku żłobka to kwota 2.858.812 złotych. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Żarów i pozyskanego dofinansowania w wysokości 1 831 716,00 złotych, które zostało przyznane w ramach Oś priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie: 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW. W nowym budynku żłobka powstały dwie sale zabaw, jadalnie, sypialnie, szatnie, łazienki dla dzieci oraz sala widowiskowa z przeznaczeniem na wspólne zabawy i uroczystości. Projekt zakładał także budowę zaplecza kuchennego oraz szatni i toalety dla personelu.

Magdalena Pawlik