Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Dzieci przyjęte do przedszkola i żłobka

  Oświata Kultura i Sport

Przebrane dzieci
08-03-2019

Dzieci przyjęte do przedszkola i żłobka

Zakończył się już nabór dzieci do przedszkola i żłobka prowadzonego przez Bajkowe Przedszkole w Żarowie. Od nowego roku szkolnego do przedszkola uczęszczać będzie 155 dzieci, a do żłobka 66 maluchów.

W naborze dzieci do przedszkola sugerowaliśmy się kryteriami ściśle określonymi w przepisach prawa oświatowego. Przyjęte zostały dzieci wychowujące się w rodzinie wielodzietnej, niepełnosprawne, mające rodziców niepełnosprawnych lub niepełnosprawne rodzeństwo, rodziców samotnie wychowujących i dzieci objęte pieczą zastępczą. Odbyły się dwa posiedzenia komisji rekrutacyjnej 6 marca do przedszkola, podczas których analizowaliśmy wszystkie podania, biorąc pod uwagę kryteria określone w ustawie o prawie oświatowym. Dzieci, które nie zostały przyjęte znajdują się na liście rezerwowej przedszkola – powiedziała Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

W piątek, 6 marca odbyło się także posiedzenie komisji rekrutacyjnej do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Żarowie. Na listę rezerwową do żłobka wpisanych zostało 22 dzieci.

Analizowaliśmy wszystkie podania, które wpłynęły do żłobka, biorąc pod uwagę kryteria według regulaminu rekrutacji. Do żłobka zostały przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, pochodzące z wielodzietnej rodziny, niepełnosprawne i mające niepełnosprawnych rodziców, rodziców samotnie wychowujących dziecko, objęte pieczą zastępczą, wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i dzieci wymagające wydłużonej opieki żłobkowej – dodała dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” Elżbieta Wierzyk.

Listy przyjętych dzieci do przedszkola i żłobka oraz dzieci wpisanych na listy rezerwowe będą wywieszone w holu żarowskiej placówki. Protokoły z posiedzeń komisji rekrutacyjnych będą także dostępne na stronie internetowej www.przedszkole-zarow.pl

Magdalena Pawlik