Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Referendum strajkowe w Żarowie

  Oświata Kultura i Sport

Krzesła na ławkach w sali
19-03-2019

Referendum strajkowe w Żarowie

Wszystkie szkoły, w których były już referenda, opowiedziały się za strajkiem – szkoły podstawowe prowadzone przez gminę oraz Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego.

18 marca br. do oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żarowie spływają protokoły z przeprowadzonego referendum strajkowego. W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uprawnionych do głosowania było 154 wszystkich pracowników szkoły (nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi), udział 117 osób, gdzie za strajkiem opowiedziało się 107 osób. Natomiast w Zespole Szkół w Żarowie uprawnionych do głosowania było 29 osób, udział wzięło 24 osoby, za strajkiem – 23 osoby.

Strajk zapowiedziano na 8 kwietnia 2019 r. – będzie to jednak jedynie termin jego rozpoczęcia, oznacza to, że może on potrwać do egzaminów – gimnazjalnego i ósmoklasisty (pierwszy rozpoczyna się 10 kwietnia, drugi 15 kwietnia 2019 r.).

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podniesienia zasadniczych pensji nauczycieli i pracowników oświaty o 1000 złotych. Od 1 stycznia br. nauczyciele dostali 5% procent podwyżki – płace zasadnicze nauczycieli wzrosły od stycznia tego roku od 83 zł do 115 zł netto. Pomimo podwyżki, płace nauczycieli zaczynają się dziś od 1843 zł netto. Kolejna zapowiedziana podwyżka została przesunięta ze stycznia 2020 roku na wrzesień br. – i jest to kolejne 5%.

Do strajku dołączył również NSZZ „Solidarność pracowników oświaty". Związkowcy domagają się powiązania wynagrodzenia nauczycieli z sytuacją gospodarczą, podwyżki wynagrodzenia o 650 zł od 1 września oraz uproszczenia systemu płac w oświacie.

Dalej samorządowcy ze Związku Miast Polskich uważają za słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń. Popierając postulaty związków zawodowych dotyczące podwyżek dla nauczycieli, apeluje o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa. Równocześnie podkreśla, że to nie samorządy decydują o płacach nauczycieli. Wynikają one bowiem z przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzeń, uzgodnień prowadzonych bez udziału samorządów terytorialnych, a ostatecznie, z wielkości środków kierowanych do samorządów z budżetu państwa.

Związek Miast Polskich informuje, że minister edukacji, która uchyla się od wzięcia odpowiedzialności za pensje nauczycieli, przekazuje nieprawdziwe informacje na temat finansowania oświaty. Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje się na strajk nauczycieli. W błyskawicznym trybie chce zmienić przepisy o egzaminie ósmoklasisty w taki sposób, by ewentualna nieobecność pedagogów nie zablokowała możliwości jego przeprowadzenia.

Jednakże przy skali determinacji wszystkich pracowników szkół z całej Polski obawa wciąż istnieje. Czekamy na kolejne kroki związkowców oraz ministerstwa, aczkolwiek szkoły przygotowują się na wszystkie możliwe ewentualności.

Burmistrz wystosował pismo do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, prosząc o wytyczne dla dyrektorów szkół w zaistniałych okolicznościach.