Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Planowany strajk nauczycieli –...

  Oświata Kultura i Sport

Pusta sala w szkole
28-03-2019

Planowany strajk nauczycieli – informacja dla rodziców

W dniu 28 marca br. dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach wystosowały do rodziców następujące pismo:

W związku z planowanym strajkiem pracowników szkoły: nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami w terminie od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania, informuję, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. strajku okupacyjnego – to znaczy polegającego na zajęciu przez strajkujących budynku szkoły, uniemożliwiając dalsze jego funkcjonowanie w celu wymuszenia spełnienia swych postulatów. Podczas strajku nie odbędą się zajęcia lekcyjne.
Jednak zaznaczam, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji oraz konieczności zadbania o bezpieczeństwo Państwa dzieci, zostanie zorganizowana opieka nad Państwa dziećmi zgodnie z planem zajęć obowiązującym w danym dniu.
W przypadku odwołania strajku, będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez dziennik elektroniczny oraz informację na stronie internetowej szkoły”.

Przypomnijmy, że wszystkie szkoły, w których były już referenda, opowiedziały się za strajkiem – szkoły podstawowe prowadzone przez gminę oraz Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Do 15 marca br. trwało referendum strajkowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żarowie.
W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę stwierdza się, że:

  • uprawnionych do głosowania było 154 wszystkich pracowników szkoły (nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi),
  • w głosowaniu udział wzięło 123 osób uprawnionych (głosy ważne)
  • za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 107 osób W Zespole Szkół w Żarowie uprawnionych do głosowania było 29 osób, udział wzięło 24 osoby, za strajkiem – 23 osoby.
    Osobne referendum strajkowe przeprowadza NSZZ Solidarność, którego wyniki powinniśmy poznać 29 marca br.

Strajk zapowiedziano na 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.