Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Miejskie Koło PTTK „Żarodreptaki”...

  Oświata Kultura i Sport

Miejskie Koło PTTK „Żarodreptaki” reaktywowane - trzy osoby na zdjęciu
18-04-2019

Miejskie Koło PTTK „Żarodreptaki” reaktywowane

W czwartek, 11 kwietnia odbyło się w Żarowskiej Izbie Historycznej zebranie organizacyjno-wyborcze Miejskiego Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Żarodreptaki”.

Podczas zebrania, na którym gościli przedstawiciele świdnickiego oddziału PTTK – Marlena Janaszek, Andrzej Kurek, Zdzisław Dykciak, wyłoniony został zarząd reaktywowanego Koła PTTK w Żarowie.

Jego skład przedstawia się następująco:

  • Prezes – Bolesław Moryl,
  • Wiceprezes – Iwona Skrzypek,
  • Sekretarz – Stanisław Plaszczak,
  • Skarbnik – Wojciech Deperas,
  • Komisja rewizyjna: Barbara Płusa, Krystyna Statkiewicz.

Podczas zebrania wręczone zostały legitymacje członkowskie PTTK, wpinki oraz inne gadżety turystyczne. W kwestii spraw organizacyjnych koła oraz planowanych wycieczek, głos zabierali prezes Bolesław Moryl, sekretarz Stanisław Plaszczak oraz szanowni goście ze świdnickiego Oddziału PTTK.

Najbliższe wycieczki w terminarzu Miejskiego Koła PTTK „Żarodreptaki” to:

  • 1.05.2019 r. – Jagniątków,
  • 4.05.2019 r. – Rajd „Tropem złotego aureusa” Imbramowice – Góra Pyszczyńska,
  • 12.05.2019 r. – Zlot na Wielkiej Sowie.

Więcej informacji już wkrótce.


Licencja Creative Commons

Tekst i zdjęcia publikowane na stronie gminy Żarów i Urzędu Miejskiego w Żarowie
są dostępne na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0)
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
.