Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Żarowska Izba Historyczna zaprasza na...

  Oświata Kultura i Sport

TERENOWA OBRONA PRZECIWLOTNICZA & ZAKŁADOWE ODDZIAŁ2Y SAMOOBRONY W DŹCH "ORGANIKA
25-04-2019

Żarowska Izba Historyczna zaprasza na wystawę

Żarowska Izba Historyczna zaprasza w dniach od 30 kwietnia do 30 maja 2019 roku na wystawę fotograficzną pt. Terenowa Obrona Przeciwlotnicza i Zakładowe Oddziały Samoobrony w DZCH „Organika”.

W 1951 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o powołaniu Terenowej Obrony Przeciwlotniczej (TOPL) na czele z Komendą Główną Obrony Przeciwlotniczej (OPL), podporządkowaną Urzędowi Rady Ministrów. Uchwała Rady Ministrów będąca aktem wykonawczym do ustawy, zobowiązywała wszystkie organy władzy, urzędy, instytucje, zakłady pracy i organizacje społeczne – do przygotowania terenowej obrony przeciwlotniczej. Wszystkie przedsięwzięcia TOPL w początkowym okresie zostały podporządkowane ochronie ludności i ważnych obiektów przed skutkami bombardowań lotniczych i napadu gazowego, a w latach następnych – także przed działaniem broni jądrowej, która stanowiła nowy i niezwykle niebezpieczny wynalazek. Wszelkie wytyczne dotyczące zasad organizacji oraz zadań TOPL ujęte zostały w piśmie nr 030 z dnia 30 stycznia 1951 roku.

W początkowym okresie TOPL do wykonywania zadań ratowniczych przewidziano specjalne jednostki typu cywilnego, tzw. grupy unitarne i grupy samoobrony. Pierwsze pojawiły się około 1953 roku. Typowa grupa unitarna składała się z drużyn sanitarnej, przeciwpożarowej, ochrony przeciwchemicznej, remontowo-budowlanej i ochrony porządku. Posiadała jak na ówczesne czasy, uniwersalną strukturę dostosowaną do przewidywanego charakteru prac ratowniczych w obiekcie TOPL.

W 1956 roku Komendę Główną TOPL podporządkowano ministrowi spraw wewnętrznych. W 1961 roku istniało 871 grup unitarnych i 951 tzw. grup samoobrony, w których skład wchodziło 364 000 ludzi. Na terenie DZCH w 1953 roku powstała organizacja pod nazwą „Obiektowa Grupa Unitarna”. Jej komendantem został dyr. Komandowski F., szefem OGU – Buszkiewicz, a od 5 XI 1953 roku – Stanisław Stańczak. Zorganizowano 5 drużyn specjalistycznych, a mianowicie:

  • 1. medyczno-sanitarna – 37 członków,
  • 2. przeciwpożarowa – 27 członków,
  • 3. przeciwchemiczna – 11 członków,
  • 4. remontowo-budowlana – 16 członków,
  • 5. ochrony – 24 członków.

Wystawa otwarta będzie w Żarowskiej Izbie Historycznej przy ul. Dworcowej 3, wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców.