Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie...

  Oświata Kultura i Sport

Zdjęcie grupowe uczestników
30-04-2019

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie skończył 10 lat

Uniwersytet Trzeciego Wieku to wciąż miejsce przyjazne wszystkim seniorom. Studenci UTW nie mają czasu na starość. Czują się aktywni i potrzebni. W sobotę, 27 kwietnia świętowali dziesięciolecie swojej działalności.

O tym, że w Żarowie powstanie Uniwersytet Trzeciego Wieku mieszkańcy dowiedzieli się podczas pierwszego spotkania inauguracyjnego w 2009 roku. Na pierwsze robocze spotkanie przybyło ponad osiemdziesięciu zainteresowanych. Utworzono wówczas Tymczasową Radę Programową, którą wspierali: Stanisława Biernacka, Leszek Buchowski, Lilla Gruntkowska, Zbigniew Malicki, Sylwia Pawlik, Przemysław Sikora i Helena Słowik. Obok Rady Programowej, przy Uniwersytecie zafunkcjonował również Tymczasowy Zarząd, który reprezentowali Aniela Górecka, Tadeusz Górecki, Bożena Konopacka, Zbigniew Owczarski i Jolanta Zasada. I tak przy wsparciu gminy, żarowskiego gimnazjum, Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury i Sportu założony został Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Od tego momentu minęło już 10 lat. Dziś Uniwersytet Trzeciego Wieku to wciąż miejsce przyjazne wszystkim seniorom. Studenci UTW nie mają czasu na starość. Czują się aktywni i potrzebni. W sobotę, 27 kwietnia świętowali dziesięciolecie swojej działalności. Na świetlicy wiejskiej w Mrowinach, gdzie świętowano uroczystość zjawili się słuchacze, pierwsi założyciele żarowskiej uczelni i przedstawiciele władz samorządowych. Utworzenie w Żarowie uczelni dla seniorów było fantastycznym pomysłem.

Serdecznie gratuluję tak pięknego jubileuszu. Pragnę wyrazić uznanie dla władz uniwersytetu za wielki zapał i chęć działania pozwalającą aktywizować lokalnych mieszkańców. Niech świętowany jubileusz będzie powodem do zadowolenia, niech będzie także bodźcem do dalszego działania, a całej społeczności uniwersyteckiej życzę zdrowia i radości z nieustannego kształcenia – gratulował studentom burmistrz Leszek Michalak.

Podczas uroczystości prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Markiewicz wręczyła również statuetki oraz podziękowania osobom, które współpracują z uczelnią. Statuetki otrzymali: burmistrz Leszek Michalak, dyrektor oraz zastępca Gminnego Centrum Kultury i Sportu Tomasz Pietrzyk i Anna Suchodolska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie Helena Słowik, dyrektor Biblioteki Publicznej Stanisława Biernacka, były dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie Artur Adamek, Bank Unii Lubelskiej, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach Elżbieta Krzan i Przemysław Sikora kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie. Podziękowania otrzymali również założyciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie: Lilla Gruntkowska, Bożena Konopacka, Zbigniew Owczarski oraz Tadeusz Górecki. Nie zapomniano także o zaangażowanych słuchaczach i wręczono dyplomy słuchaczom za prace na rzecz UTW: Helena Gnutek, Irena Wasilewska, Elżbieta Wachowiak, Wanda Krzywiecka, Władysław Baran, Wanda Zaleńska, Leszek Ogrodowicz, Maria Budzeń-Serwicka, Irena Liczbińska, Alicja Świercz. Słuchaczom dziękowali również dyrektor i zastępca Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Podziękowania od GCKiS otrzymali: Krystyna Markiewicz, Ryszard Łękarski, Anna Sikora, Danuta Nicieja, Kazimierz Gola.

W szeregach żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest 180 studentów. I jak sami twierdzą, przejście na emeryturę wcale nie oznacza nudy.

Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku było strzałem w dziesiątkę. Przeżywamy tutaj swoją drugą młodość, spotykamy się podczas różnych uroczystości, organizujemy cykliczne imprezy, nabywamy nowe doświadczenia, a co najważniejsze jesteśmy razem. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają i nigdy nie odmawiają pomocy. Bez Was i Waszej pomocy UTW w Żarowie nie tylko nie powstałby, ale nie rozwinąłby także swoich skrzydeł – dziękowała w imieniu słuchaczów Krystyna Markiewicz prezes UTW w Żarowie.

Magdalena Pawlik