Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Przedszkolaki z Zastruża na Start

  Oświata Kultura i Sport

Przedszkolaki z Zastruża z lornetkami
15-05-2019

Przedszkolaki z Zastruża na Start

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu biorą udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych.

Dzięki udziałowi szkoły w projekcie dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dzieci mają szansę zdobyć kolejne nowe umiejętności.

Jest to projekt realizowany od września 2018r., w ramach poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole. Jego głównym celem jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej i do wysokiej jakości dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz specjalistycznych dla 45 dzieci w wieku 3-6 lat. W ramach projektu dzieci biorą udział w dodatkowych zajęciach: teatralnych, twórczych (plastycznych), muzycznych, kulinarnych, eksperymentalno-odkrywczych i na basenie. Uczą się także języka angielskiego poprzez dramę. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych: biofeedback, logopedia, integracja sensoryczna, gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej i psychoruchowej – mówi Krystyna Wardach dyrektor Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu.