Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Wakacyjna opieka w przedszkolu i w...

  Oświata Kultura i Sport

Dzieci na plaży
18-06-2019

Wakacyjna opieka w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych

Zachęcamy do zapoznania się z terminami przerw wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów.

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów.

Organizacja zajęć i opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym 2019r. odbywać się będzie w czterech placówkach oświatowych – związane jest to z remontami i modernizacjami przedszkoli, ale także urlopami nauczycieli.

Dziecko należy wcześniej zgłosić do danej placówki, wypełniając jednocześnie wniosek, minimum 2 dni przed rozpoczęciem danego tygodnia zajęć w konkretnej szkole.

Dyżury wakacyjne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

Termin Szkoła Godziny
24.06. – 28.06.2019 SP Imbramowice 8.00 – 13.00
01.07. – 05.07.2019 SP Żarów 8.00 – 13.00
08.07. – 12.07.2019 SP Żarów 8.00 – 13.00
15.07. – 19.07.2019 SP Żarów 8.00 – 13.00
22.07. – 26.07.2019 SP Żarów 8.00 – 13.00
29.07. – 02.08.2019 SP Żarów 8.00 – 13.00
05.08. – 09.08.2019 SP Imbramowice 8.00 – 13.00
12.08. – 16.08.2019 SP Imbramowice 8.00 – 13.00
19.08. – 23.08.2019 SP Mrowiny 8.00 – 13.00
26.08. – 30.08.2019 SP Mrowiny 8.00 – 13.00
01.08. – 31.08.2019 Bajkowe Przedszkole 8.00 – 13.00 (bezpłatnie),
po godz. 13.00. rodzic ponosi opłatę
24.06 – 02.08.2019 Sp Zastruże 7.00 – 16.00

Jednocześnie informujemy, że placówka odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola/szkoły. Do odbierania dziecka z przedszkola/szkoły uprawnieni są rodzice /prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia. Szkoły, w ramach opieki nie zapewniają wyżywienia.

Pobierz wniosek (plik pdf)

Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko proszone są o zapisanie godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka we wniosku.