Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport 70 tysięcy złotych na wyposażenie...

  Oświata Kultura i Sport

Dzieci w ławkach podczas lekcji
11-10-2019

70 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni w SP Mrowiny

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach otrzymała ministerialną subwencję z rezerwy oświatowej na wyposażenie pracowni przyrodniczej.

Przyznane pieniądze to kwota 74 375,00 złotych, które placówka przeznaczy na zakup odpowiedniego wyposażenia. Będą to niezbędne pomoce naukowe, które umożliwią realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych takich jak: biologia, geografia, fizyka i chemia oraz pozwolą młodym ludziom nabywać wiedzę praktyczną i teoretyczną.

– Dzięki otrzymanym środkom zostanie doposażona pracownia przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. Zyskają na tym przede wszystkim uczniowie. Nauczycielom również będzie łatwiej przekazywać wiedzę podczas lekcji – mówi Aleksandra Walada podinspektor ds. oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Wniosek o dofinansowanie wyposażenia pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach złożyli pracownicy Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Magdalena Pawlik