Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Dzień Edukacji Narodowej

  Oświata Kultura i Sport

Grupa nauczycieli z podziękowaniami
16-10-2019

Dzień Edukacji Narodowej

Dyrektorzy szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Żarów odebrali od burmistrza Leszka Michalaka oraz zastępcy burmistrza Przemysława Sikory podziękowania za zaangażowanie, troskę, trud nauki, cierpliwość i wsparcie.

Dzień 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej to szczególna data dla wszystkich nauczycieli. Wówczas głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Odpowiedzialność za wychowanie i kształtowanie osobowości młodego człowieka spoczywa na różnych podmiotach, a w szczególności, a może przede wszystkim na rodzinie, w której się wychowuje. Wśród tych podmiotów bardzo ważne miejsce zajmuje szkoła i nauczyciel, od którego w ogromnej mierze zależy czy wchodzący w dorosłe życie młodzi ludzie będą umieli odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich osiągnięć.

– Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty składamy serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga i wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość – składali życzenia nauczycielom burmistrz Leszek Michalak i zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Listy gratulacyjne otrzymały Helena Słowik (dyrektor SP Żarów), Barbara Nowak (dyrektor SP Mrowiny), Krystyna Waliszak (dyrektor SP Imbramowice) i Elżbieta Wierzyk (dyrektor Bajkowego Przedszkola i Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina").

Magdalena Pawlik