Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Pierwszoklasiści z SP Żarów po...

  Oświata Kultura i Sport

Uczniowie podczas ślubowania
12-11-2019

Pierwszoklasiści z SP Żarów po ślubowaniu

Już nie przedszkolaki, a pierwszoklasiści. W piątek, 8 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie odbyło się pasowanie uczniów na pierwszoklasistów.

Uczniowie byli przejęci, rodzice wzruszeni, a goście, których nie zabrakło na uroczystości, głośno oklaskiwali bohaterów tego dnia. Wiele emocji wzbudził moment pasowania, którego czarodziejskim ołówkiem dokonała dyrektor szkoły Helena Słowik oraz wicedyrektorowie Elżbieta Stencel i Adam Ciupiński. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały legitymacje szkolne oraz upominki od nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

– Życzę, aby pobyt w naszej szkole był dla Was czystą przyjemnością. Po wielu latach z pewnością będzie wracać do tego wydarzenia już w swoich wspomnieniach. Wielu sukcesów, dużo siły i wytrwałości. Wszystkiego najlepszego – mówiła Helena Słowik dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Pasowanie na ucznia to jedno z ważniejszych szkolnych wydarzeń. Pierwszoklasiści składają ślubowanie i są przyjmowani do szkolnej społeczności. Upominki dla wszystkich dzieci przygotował także burmistrz Leszek Michalak, życząc im samych sukcesów i niezapomnianych chwil w murach szkoły.

Gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom, rodzicom oraz wychowawcom klas. Na zakończenie uroczystości każda klasa, wspólnie ze swoim wychowawcą posadziła drzewko jako symbol początku nowego etapu edukacyjnego.

Magdalena Pawlik