Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Święto Niepodległości w Żarowie

  Oświata Kultura i Sport

Złożenie kwiatów
12-11-2019

Święto Niepodległości w Żarowie

Tegoroczne Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie.

Mszę świętą, w której uczestniczyli przedstawiciele władzy gminy Żarów, instytucji i jednostek funkcjonujących na terenie gminy Żarów, dyrektorzy szkół wraz z uczniami oraz strażacy, celebrował proboszcz parafii ks. dziekan Piotr Ważydrąg. Po mszy świętej zebrani przeszli pod Pomnik Pamięci Narodowej, gdzie wspólnie z mieszkańcami odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze w hołdzie tym, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił burmistrz Leszek Michalak.

– 11 listopada 2019 roku – to wyjątkowa data w tegorocznym kalendarzu. W 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości, po 123 latach niewoli, z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia, oddajemy hołd wszystkim Przodkom, którzy walczyli o wolność dla przyszłych pokoleń – o wolność dla nas. Bez względu na różnice, jakie je dzieliły – jedno ich łączyło – Wolna Niepodległa Polska. Stojąc dziś na tym placu, przed Pomnikiem Pamięci Narodowej pokazujemy, że pamiętamy o cenie wolności i naszej odpowiedzialności za Niepodległą Polskę. Dziś nasza Ojczyzna narodziła się na nowo, żyjemy w Wolnej Polsce. I jesteśmy dumni, że możemy być Polakami - mówił podczas uroczystości burmistrz Leszek Michalak.

Kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej złożyli: delegacja władz gminy Żarów burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora i sekretarz gminy Sylwia Pawlik, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Sybiraków, policjanci z Komisariatu Policji w Żarowie, strażacy z Zarządu Głównego Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Żarowie, dyrektorzy, nauczyciele wraz z uczniami SP im. Jana Brzechwy w Żarowie, SP im. Anny Jenke w Mrowinach, SP im. UNICEF w Imbramowicach, SP im. Astrid Lindgren w Zastrużu wraz ze Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” i Gromada zuchów „Dzielne Smoki”, uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie, delegacja Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Żarowie, Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” wraz z Placówką Wsparcia Dziennego „Cztery Pory Roku”, Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Żarowie oraz delegacja Prawa i Sprawiedliwości.

Magdalena Pawlik