Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Profilaktyczny początek roku z...

  Oświata Kultura i Sport

Dzieci w szkole
14-01-2020

Profilaktyczny początek roku z Kalendarzem Ucznia

W najbliższych dniach do szkół z terenu Gminy Żarów, tradycyjnie już, trafi Kalendarz Ucznia na 2020 rok zawierający treści profilaktyczne.

Kalendarz stanowi ważny element Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie, którego założenia obejmuje przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań minimalizujących lub chroniących przed negatywnym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych, a także przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, prewencji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

– W tym roku temat przewodni Kalendarza Ucznia brzmi "Mity i stereotypy dotyczące przemocy". Uczniowie dowiedzą się, że za przemoc zawsze odpowiedzialność ponosi sprawca i nic nie usprawiedliwia przemocy. Kalendarz rozpowszechniony zostanie wśród blisko 970 uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy. W Kalendarzu zostały zamieszczone rysunki o tematyce profilaktycznej, wykonane przez uczniów z żarowskich szkół, grup zajęciowych i przedszkola. Każdy miesiąc opatrzony jest innym hasłem profilaktycznym np. luty - "Nie zgub się w sieci!", maj – „Aktywnie spędzaj czas na świeżym powietrzu!”, sierpień "Stop dopalaczom! Stop uzależnieniom!". Osoby, których prace zostały zawarte w Kalendarzu Ucznia, otrzymają nagrody rzeczowe, są to: Nadia Godlewska, Hanna Anusz, Angelika Kołodziejczyk, Marcel Wielg, Nadia Lesiak, Zuzanna Anusz, Patryk Toporowski, Zuzanna Witkowska, Maja Myrta, Nela Matuszak, Róża Kulpińska, Lena Gawrońska, Anna Paszkiewicz, Bianka Mikołajek, Wiktoria Plizga, Dawid Mision – mówi Marta Łoboda z żarowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W tym roku, z inicjatywy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Żarowie, 13 stycznia kalendarze rozdane zostały wśród uczniów klas I - III przez dzielnicowego Komisariatu Policji w Żarowie Wojciecha Plizgę oraz pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, zajmującego się profilaktyką Martę Łobodę. W trakcie rozpowszechniania kalendarzy dzielnicowy omówił dzieciom hasła profilaktyczne, poruszając przede wszystkim kwestię bezpieczeństwa w życiu codziennym, w domu, szkole i podczas zabawy oraz przedstawił zagrożenia wynikające m.in. z sięgania po substancje psychoaktywne, kontaktów z nieznajomymi czy korzystania z Internetu.

Kalendarz, redagowany jest przez Panie Iwonę Nieradkę i Małgorzatę Świtoń, za co serdecznie dziękujemy. Sfinansowany został z budżetu Gminy Żarów, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok.