Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Rekrutacja do żłobka i przedszkola

  Oświata Kultura i Sport

grupa dzieci z przedszkola
06-02-2020

Rekrutacja do żłobka i przedszkola

Bajkowe Przedszkole w Żarowie ogłasza nabór dzieci do żłobka i przedszkola.

ŻŁOBEK „BAJKOWA KRAINA”: przyjmowane będą dzieci od 1 do 3 lat

● wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka i złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami (17.02.2020-02.03.2020)

● posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja wniosków (10.03.2020)

● podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (12.03.2020)

Wzory wniosków i deklaracji oraz kryteria przyjęć do żłobka od 17 lutego 2020 roku będą do pobrania osobiście w sekretariacie przedszkola. Przyjmowanie kart w sekretariacie przedszkola. Ilość miejsc ograniczona.

PRZEDSZKOLE: przyjmowane będą dzieci od 3 do 5 lat

● złożenie wniosku o przyjęcie do wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (17.02.2020-02.03.2020, postępowanie uzupełniające 01.04.2020-08.04.2020)

● weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (do 10.03.2020, postępowanie uzupełniające do 17.04.2020)

● podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (12.03.2020, postępowanie uzupełniające 20.04.2020)

● potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (13.03.2020-25.03.2020, postępowanie uzupełniające 21.04.2020-28.04.2020)

● podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (30.03.2020, postępowanie uzupełniające 30.04.2020).

Wnioski te składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola i chcą, aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały od 7 lutego do 17 marca 2020 roku składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Wzory wniosków i deklaracji oraz kryteria przyjęć do przedszkola od 17 lutego 2020 roku będą do pobrania osobiście w sekretariacie przedszkola. Ilość miejsc ograniczona.