Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Rekrutacja do SP im. Jana Brzechwy w...

  Oświata Kultura i Sport

Apel w szkole podstawowej
26-02-2020

Rekrutacja do SP im. Jana Brzechwy w Żarowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.

Do klas I zapisujemy dzieci:

→ urodzone w roku 2013 – siedmiolatki

→ urodzone w roku 2014 – sześciolatki, które na wniosek rodziców zostaną zapisane do klasy pierwszej jeśli:

● korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej

● nie korzystały z wychowania przedszkolnego, ale uzyskały opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego:

→ złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (24.02.2020-23.03.2020 w godz. 8.00-15.00)

→ weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną (25.03.2020-27.03.2020)

→ podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (30.03.2020)

→ potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (31.03.2020-06.04.2020)

→ podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (07.04.2020)

Wydawanie i składanie wniosków w sekretariacie szkoły przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie. Dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły gmina zapewnia bezpłatny transport.

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą dzieci urodzone w 2014r.