Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Funkcjonowanie Przedszkola...

  Oświata Kultura i Sport

Budynek Przedszkola
22-04-2020

Funkcjonowanie Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” pod znakiem zapytania

W związku z wypowiedzeniem Przedszkolu Niepublicznemu „Chatka Małolatka” w Żarowie umowy najmu lokalu przez właściciela budynku „Invest-Park Development” Sp. z o. o., przedszkole obawia się o możliwość dalszego prowadzenia działalności w Żarowie.

– Budynek był wystawiony na sprzedaż. Nie znamy wyników postępowania przetargowego. Jednak w marcu wystosowałem do właściciela budynku pismo, w którym oświadczyłem, że w przypadku braku zainteresowania kupnem nieruchomości, deklaruję chęć wynajmowania powierzchni niezajmowanej przez przedszkole na potrzeby urzędu. To pozwoliłoby na większe wpływy z wynajmu dla właściciele obiektu oraz kontynuowanie działalności przedszkola – informuje Leszek Michalak Burmistrz Żarowa.

W odpowiedzi władze „Invest-Park Development” Sp. z o. o. zaznaczyły, że „zasady minimalizowania ewentualnych niedogodności związanych z możliwą likwidacją stanowiły przedmiot ustaleń z Właścicielką przedszkola”. Natomiast w obecnej sytuacji epidemiologicznej i zagrożeniem „Zarząd IPD zmuszony jest wstrzymać się z ostateczną decyzją co do przyszłości obiektu”.

Zgodnie z pismem dyrektora, Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2020r.

– Gmina Żarów podjęła już działania, mające na celu zapewnienie opieki dzieciom, które od września nie będą mogły uczęszczać do przedszkola niepublicznego.

Cześć dzieci już została przyjęta do Bajkowego Przedszkola w Żarowie, a także oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mrowinach. Przygotowujemy również oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Żarowie, przy ul. Ogrodowej. Zaplanowaliśmy także remont remont klasy i łazienki – informuje Katarzyna Janik Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.