Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Komputery i tablety dla uczniów...

  Oświata Kultura i Sport

Wręczenie komputerów Pani dyrektor
04-05-2020

Komputery i tablety dla uczniów żarowskich szkół

Uczniowie szkół podstawowych na terenie gminy Żarów będą mogli korzystać z nowego sprzętu komputerowego przeznaczonego do realizacji zdalnego nauczania w domach.

Wniosek, który złożyła gmina Żarów w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został pozytywnie oceniony. Dzięki temu do uczniów trafiły nowe laptopy i tablety, które są niezbędne do ich codziennej pracy. Łącznie na zakup nowych laptopów i tabletów gmina Żarów pozyskała 40.782,00 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zastępca burmistrza Przemysław Sikora przekazał już sprzęt dyrektorom żarowskich placówek oświatowych.

- Decyzję o złożeniu wniosku podjęliśmy jak tylko pojawiło się ogłoszenie o konkursie po wstępnym rozpoznaniu sytuacji w naszych jednostkach oświatowych. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiliśmy kilkadziesiąt nowych tabletów oraz laptopy, które w czasie obecnego zamknięcia placówek oświatowych spowodowanych pandemią koronawirusa, pomogą najbardziej potrzebującym uczniom aktywnie uczestniczyć w zdalnej edukacji – mówi Przemysław Sikora zastępca burmistrza.

Komputery i laptopy zostały przekazane do dyrektorów szkół zgodnie ze zgłoszonymi przez nich potrzebami i obecnie sprzęt jest dystrybuowany do uczniów.

- W czasie panującej epidemii sprzęt komputerowy to jedyna możliwość kontynuowania nauki przez uczniów naszych szkół. Dlatego ta pomoc, którą otrzymaliśmy to dla dzieci i młodzieży bardzo duże wsparcie. Dziękujemy władzom naszej gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za złożenie wniosku i pozyskanie sprzętu dla uczniów – mówią Helena Słowik dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz zastępca dyrektora Adam Ciupiński.

Nie będą to jednak pierwsze komputery, która trafiły już do uczniów naszej gminy do realizacji zdalnego nauczania. Kilka tygodni temu, Fundacja Impact w ramach akcji #KomputerDlaUcznia przekazała komputery wraz dostępem do Internetu, aby wesprzeć najbardziej potrzebujące dzieci w gminie Żarów. Projekt ten koordynował żarowski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Magdalena Pawlik