Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Komunikat w sprawie powrotu dzieci do...

  Oświata Kultura i Sport

dzieci w przedszkolu
05-05-2020

Komunikat w sprawie powrotu dzieci do żłobka i przedszkola

Po konsultacjach z dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie oraz dyrektorami oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek oraz możliwości kadrowe i sanitarne podjęta została decyzja, że Bajkowe Przedszkole w Żarowie oraz oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Żarowie pozostaną zamknięte do 24 maja 2020r.

Od 18 maja 2020r. otwarty zostanie Żłobek „Bajkowa Kraina” funkcjonujący przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Żarowie od 18 maja 2020r. będzie otwarty, w takich godzinach jak dotychczas, od 5.30 do 16.00, a pierwszeństwo w korzystaniu z opieki żłobkowej będą miały dzieci rodziców pracujących. Do żłobka nie będą również przyjmowane dzieci, których rodzice zadeklarowali krótszy niż 8 godzin dziennie czas pobytu.

– Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz ich opiekunów, dlatego po konsultacji z Burmistrzem Miasta Żarów oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Żarowie, wspólnie podjęliśmy decyzję, że przedszkole pozostanie zamknięte do 24 maja. Natomiast od 18 maja otwieramy Żłobek funkcjonujący przy naszym przedszkolu. Zapewniam Państwa, że bardzo rzetelnie podchodzimy do tych działań. Chcemy w należyty sposób przygotować placówkę, tak aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom i rodzicom. Dlatego opracowujemy również procedury sanitarne w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W związku z otwarciem od 18 maja Żłobka, podjęliśmy także decyzję, że część personelu z przedszkola, w ramach wsparcia opiekunek żłobka, zostanie oddelegowanych do pracy w Żłobku. W międzyczasie podjęte zostaną kolejne kroki, aby w następnym etapie przygotować do otwarcia w sposób bezpieczny również przedszkole – mówi Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola i Żłobka „Bajkowa Kraina”.

Przypominamy, że w pierwszej kolejności ze Żłobka powinny korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników Żłobka „Bajkowa Kraina” w Żarowie zwracamy się z prośbą, aby do żłobka przyprowadzać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie.

Jednocześnie informujemy, że terminy wskazane powyżej mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Wszystkie informacje na ten temat na bieżąco będą aktualizowane na stronie internetowej Bajkowego Przedszkola w Żarowie, www.um.zarow.pl oraz Facebooku Gmina Żarów.