Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Najmłodsi uczniowie mogą wrócić do...

  Oświata Kultura i Sport

dzieci w klasie
22-05-2020

Najmłodsi uczniowie mogą wrócić do przedszkola i szkoły

Zgodnie z decyzją Rządu RP od poniedziałku, 25 maja dzieci z klas I-III mogą powrócić na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych.

Bajkowe Przedszkole w Żarowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie są gotowe na przyjęcie najmłodszych dzieci. Placówki, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej przygotowały dodatkowe wytyczne i procedury dotyczące pobytu dzieci w szkole. Placówki są wyposażone w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące. Pomieszczenia szkolne, meble i sprzęt są dezynfekowane, nauczyciele i pracownicy odbyli specjalistyczne szkolenia. Dzieci, podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych będą mogły także korzystać z placów zabaw przy Bajkowym Przedszkolu oraz placów zabaw przy ul. Piastowskiej, 1 Maja oraz Ogrodowej w Żarowie.

– Nasze przedszkole jest gotowe na przyjęcie dzieci. Dysponujemy na tyle dużą bazą lokalową, że będziemy w stanie zapewnić dzieciom przebywanie w niewielkich grupach. Zakupiliśmy środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące i termometry. Nauczyciele zostali przeszkoleni. Sale i zabawki dla dzieci będą dezynfekowane. Przed każdym wejściem do przedszkola dzieciom będzie mierzona temperatura. Najmłodsi z objawami chorobowymi nie będą wpuszczani na teren obiektu, żadna grupa w przedszkolu nie będzie miała ze sobą styczności. Codziennie dezynfekowane będą również urządzenia na placach zabaw. Rodzice, którzy będą chcieli przyprowadzić dziecko do naszej placówki, proszeni są najpierw o taką informację telefoniczną – mówi Elżbieta Wierzyk dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Placówki są gotowe na przyjęcie dzieci. Zakupiono specjalne urządzenie do oczyszczania powietrza z wirusów i bakterii, wszystkie stoły, krzesła i ławki są starannie dezynfekowane, nie brakuje środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych. Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej takie jak maseczki, przyłbice czy rękawiczki i zapewniają o bezwzględnym przestrzeganiu rygoru sanitarnego. Wszyscy rodzice, którzy chcą posłać dziecko do placówki, zobligowani są do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami bądź do bezpośredniego kontaktu ze szkołą.

Procedury i wytyczne GIS, MEN, MZ dla oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej dostępne są: https://nowa.um.zarow.pl/koronawirus/n,147647,powroty-do-szkoly.html