Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Połączenie instytucji kultury w Żarowie

  Oświata Kultura i Sport

Wnętrze biblioteki
26-06-2020

Połączenie instytucji kultury w Żarowie

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 25 czerwca radni przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego.

Obie jednostki mają połączyć siły jako Gminne Centrum Kultury, Bibliotek i Sportu w Żarowie. Jest to dopiero zamiar połączenia obu placówek, który wymaga jeszcze zasięgnięcia opinii wojewódzkiej biblioteki i Krajowej Rady Bibliotecznej oraz zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– W związku z przejściem na emeryturę dyrektora biblioteki w grudnia 2019r. powierzyłem te obowiązki Panu Tomaszowi Pietrzykowi, dyrektorowi GCKiS. Zamiar połączenia obu instytucji wynika z chęci jak najlepszego wykorzystania potencjału kadry oraz bazy instytucji kultury, których działalność na rzecz mieszkańców gminy Żarów jest zbieżna. Te jednostki ściśle współpracują ze sobą od wielu lat. Połączenie tych instytucji pozwoli na podejmowanie nowych inicjatyw, podnoszących poziom czytelnictwa i działań na rzecz rozwoju kultury w gminie Żarów. Dla czytelników i odbiorców kultury w gminie Żarów ta zmiana spowoduje jedynie zwiększenie aktywności i atrakcyjności oferty – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie są instytucjami kultury. Ich połączenie ma przede wszystkim zapewnić lepszą organizację i usprawnić zarządzanie. Takie rozwiązanie, z pozytywnym skutkiem, zostało wprowadzone również w kilku innych gminach na terenie powiatu świdnickiego. W funkcjonowaniu obu instytucji nic nie ulegnie zmianie. Siedziby instytucji również nie ulegną zmianie, ponieważ obecnie obie mieszczą się w jednym kompleksie budynków przy ul. Piastowskiej w Żarowie, tworząc zintegrowane centrum życia kulturalnego, sportowego i czytelnictwa.

– Połączenie GCKiS z biblioteką to bardzo dobry pomysł. Nic nie zmieni się w działaniach Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz biblioteki. Oferta kulturalna zostanie bardziej poszerzona, wspólnie będziemy mogli łatwiej pozyskiwać fundusze zewnętrzne na realizację wielu projektów i przedsięwzięć. W wyniku połączenia nie ulegnie obniżeniu jakość i ilość świadczonych usług, pozwoli to jednocześnie na bardziej elastyczne reagowanie na lokalne potrzeby oraz wpłynie pozytywnie na działania podejmowane w obszarze działalności kulturalnej – mówił Tomasz Pietrzyk dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Wszyscy obecni na sesji Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru połączenia obu instytucji kultury. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, jeśli tylko uda się otrzymać opinię odpowiednich instytucji i organów.

Magdalena Pawlik