Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Szkoły przygotowują się na nowy rok...

  Oświata Kultura i Sport

Sala lekcyjna w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ul. Ogrodowej w Żarowie.
26-08-2020

Szkoły przygotowują się na nowy rok szkolny

1 września uczniowie wracają do szkół. Pomimo trwającej epidemii koronawirusa tak zadecydował Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej.

Poniżej informacja, jak będzie wyglądać rozpoczęcie nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Żarów.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie

Nie będzie tradycyjnego apelu na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Odbędą się spotkania organizacyjne uczniów z wychowawcami klas przy ul. Ogrodowej, 1 Maja oraz Piastowskiej w Żarowie. O godzinie rozpoczęcia spotkania, rodzice i uczniowie zostaną poinformowani na dzienniku elektronicznym Librus. Informacje o godzinach zostaną również umieszczone w gablotach szkolnych oraz stronie internetowej szkoły https://spzarow.edupage.org/

Opiekunowie towarzyszący dzieciom nie będą wpuszczani do szkół. Będą musieli poczekać na swoje pociechy przed budynkiem szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godz. 9.00. Zorganizowane zostaną spotkania uczniów z wychowawcami klas, nie będzie tradycyjnego apelu. Do szkoły zostaną wpuszczeni tylko rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych, muszą jednak być wyposażeni w maseczkę do osłony nosa i ust. Wszystkie szczegóły zostaną podane na stronie internetowej szkoły http://spmrowiny.gmina.zarow.pl/

Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godz. 9.00. Ze względów bezpieczeństwa dyrektor szkoły zadecydowała, aby rozpoczęcie roku szkolnego miało formę spotkań organizacyjnych z wychowawcami klas. Nie będzie tradycyjnego apelu szkolnego. Prosimy śledzić również dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły http://spimbramowice.pl/

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się:

  • o godz. 8.00 – uczniowie klas I – VIII.
  • o godz. 10.00 – dla wychowanków grup przedszkolnych oraz oddziału klas 0.

Dyrektor szkoły zadecydowała, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się na boisku szkolnym. W przypadku niesprzyjającej pogody uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się na świetlicy przy szkole. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przedszkolnych odbędą się 27 sierpnia w godz. 9.00 – 13.30. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy, aby dziecku towarzyszył jeden rodzic/opiekun obowiązkowo w maseczce. Prosimy rodziców uczniów klasy I o dostarczenie do sekretariatu informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Po spotkaniu ogólnym w dniu 1 września uczniowie spotykają się z wychowawcami w swoich salach, odbiorą zestaw podręczników. Szkolne autobusy kursują bez zmian, tak jak w ubiegłym roku.

Wszystkie szkoły pracować będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Główne zalecenia to bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk, właściwego zachowania podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowego zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły, regularnego dezynfekowania pomieszczeń. Uczniowie nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości praca zostanie zorganizowana w taki sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Zebrała Magdalena Pawlik