Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Konkurs filmowy „Strażacy dla klimatu”

  Oświata Kultura i Sport

Plakat konkurs filmowy "Strażacy dla klimatu" Ogólnopolski konkurs filmowy dla OSP i MDP fot. Adam Tuchliński
14-10-2020

Konkurs filmowy „Strażacy dla klimatu”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP RP, miesięcznik Strażak oraz firma Purpose zapraszają Ochotnicze Straże Pożarne i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do udziału w konkursie filmowym „Strażacy dla klimatu”.

Konkurs trwa do 15 listopada 2020r., a warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz zgodami wizerunkowymi wszystkich osób, których wizerunek zostanie uchwycony w pracy konkursowej. Osoby niepełnoletnie (członkowie MDP) muszą przesłać zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jak piszą organizatorzy, zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego materiału wideo, który pokaże działania strażaków lub młodzieży strażackiej na rzecz klimatu. Materiał filmowy ma nawiązywać do działań pro-klimatycznych:

 • oczyszczania lokalnych akwenów
 • gromadzenia deszczówki
 • dbania o lokalne ujęcia wody
 • niekoszenia traw
 • zadrzewiania
 • dbania o łąki kwietne
 • odtwarzania między na polach uprawnych
 • walki z suszą i pożarami
 • walki z powodziami
 • propagowania sposobów oszczędzania wody na co dzień w gospodarstwach domowych
 • przeciwdziałania zaśmiecania lasów, łąk i środowiska naturalnego
 • akcji oczyszczania lasów i terenów zielonych
 • zajęć i rozmaitych przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży i dorosłego z powyższego zakresu tematycznego
 • współpracy z władzami samorządowymi i innymi instytucjami w powyższym zakresie

Prace konkursowe należy wysłać na adres: konkurs@strazak.org.pl razem z wypełnionym formularzem i podpisami zgodami, a jeżeli praca konkursowa jest zawarta w za dużym pliku można użyć programu www.WeTransfer.com. Każda OSP i MDP może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Do wygrania są cenne nagrody: kamera GoPro w zestawie z akcesoriami lub kamera termowizyjna, projektor multimedialny, myjka ciśnieniowa, opryskiwacz spalinowy, deska ortopedyczna, zestaw ratownictwa medycznego, bon na zakupy sprzętu strażackiego, tablet.

plakat