Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Kolejne komputery i tablety trafiły...

  Oświata Kultura i Sport

Laptopy i tablety
05-11-2020

Kolejne komputery i tablety trafiły do uczniów

Gmina Żarów złożyła kolejny wniosek na zakup komputerów i tabletów dla uczniów realizujących zdalne nauczanie, którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego.

Tym razem z programu „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” gmina zakupiła 21 laptopów oraz 19 tabletów, które zostały przekazane szkołom podstawowym na terenie gminy. Zakupiony sprzęt w pierwszej kolejności trafił do rodzin wielodzietnych oraz nauczycieli. Wartość dofinansowania wyniosła 74 999,75 złotych.

– Po raz drugi nasza gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację lekcji on-line uczniom podczas zdalnego nauczania. W ramach projektu uzyskaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 74 999,75 złotych. Kwota została przeznaczona na zakup 21 laptopów oraz 19 tabletów, które zostały przekazane szkołom podstawowym na terenie gminy. Sprzęt niezbędny do nauki zdalnej trafił do uczniów rodzin wielodzietnych oraz nauczycieli. Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych – mówi Aleksandra Walada-Czajka z Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie.

laptopy i tablety

Zakup sprzętu komputerowego został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Plakat Zdalna szkoła

Nie są to pierwsze komputery, które trafiły do uczniów żarowskich szkół. Gmina Żarów w poprzednim roku szkolnym zakupiła kilkadziesiąt nowych tabletów oraz laptopów, które w czasie zamknięcia placówek oświatowych spowodowanych pandemią koronawirusa, pomogły najbardziej potrzebującym uczniom aktywnie uczestniczyć w zdalnej edukacji.

Łącznie z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” zakupiony został sprzęt za kwotę 115.781,75 złotych.

Magdalena Pawlik