Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport „Postaw na Słońce” – ekologiczny...

  Oświata Kultura i Sport

Logo konkursu Postaw na Słońce POSTAW NA SŁOŃCE KONKURS BADAWCZY I FILMOWY
17-11-2020

„Postaw na Słońce” – ekologiczny konkurs dla szkół

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w 7.edycji bezpłatnego proekologicznego projektu „Postaw na Słońce”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Na projekt składają się dwa ogólnopolskie konkursy: badawczy i filmowy. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Łączna pula nagród w obu konkursach wynosi 35.000 złotych. Wszystkim członkom zwycięskich zespołów uczniom i nauczycielom, zostaną przyznane nagrody rzeczowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w związku z sytuacją epidemiczną, tegoroczna edycja projektu została opracowana tak, aby wszystkie zadania mogły zostać wykonane zdalnie.

Konkurs badawczy www.postawnaslonce.pl

  • szkołę może reprezentować jeden maks. 11-osobowy zespół (10 uczniów i opiekun).
  • podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym, uczniowie zdobywają wiedzę o produkcji energii, efektywności energetycznej i OZE. W etapie drugim przygotowują projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i budynków szkolnych, a następnie przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości, organizując akcje promocyjne, wideokonferencje, zamieszczając efekty swojej pracy na portalach internetowych. Zespoły ocenione będą w dwóch oddzielnych kategoriach – szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.
  • Rejestracja – zgłoszenia przyjmowane są do 6 grudnia 2020r.
  • Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.postawnaslonce.pl

logo Postaw na Słońce

Konkurs filmowy www.filmeko.pl

  • szkołę może reprezentować dowolna liczba zespołów. W skład zespołu może wchodzić maksymalnie 5 uczniów oraz opiekun.
  • zadaniem uczniów jest stworzenie filmu w dowolnej technice, opowiadającego o odnawialnych źródłach energii. Młodzież biorąca udział w konkursie zaczyna od stworzenia grupy filmowej. Następnie krok po kroku przechodzi kolejne etapy tworzenia filmu – od pomysłu na scenariusz do gotowego dzieła. W konkursie filmowym wszystkie zespoły oceniane są w jednej kategorii.
  • Rejestracja – zgłoszenia przyjmowane są do 6 grudnia 2020r.
  • Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.filmeko.pl