Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Granty na aktywizację mieszkańców

  Oświata Kultura i Sport

Podpisywanie umów z LGD "Szlakiem Granitu"
25-01-2021

Granty na aktywizację mieszkańców

W styczniu 2021 roku prezes Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” Krystian Ulbin podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi na kwotę 238 547,00 zł z przeznaczeniem na aktywizację mieszkańców.

– Realizujemy kolejny projekt grantowy, który tym razem dotyczy aktywizacji mieszkańców oraz liderów org. pozarządowych. Przypomnę tylko, że od 2020 roku realizujemy dwa granty związane z budową nowych obiektów infrastruktury turystycznej. Łącznie wesprzemy 11 inicjatyw, będzie ciekawie i różnorodnie – podkreśla Krystian Ulbin, Prezes LGD Szlakiem Granitu.

W ramach grantu „Aktywnie, lokalnie, wspólnie” zostanie zrealizowanych 11 działań aktywizacyjnych na obszarze LGD Szlakiem Granitu we wszystkich gminach partnerstwa.

– W ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe odbędzie się szereg warsztatów i wydarzeń na rzecz lokalnej społeczności. Ważnym elementem jest także wsparcie liderów organizacji oraz grup nieformalnych. Mam nadzieję, że pandemia COVID-19 pozwoli nam na realizację tych projektów, bo zapewne wszyscy, po miesiącach ograniczeń, czekamy na udział w różnych inicjatywach – mówi Krystian Ulbin.

Podpisywanie umów z LGD Szlakiem Granitu

Celem operacji jest realizacja 8 działań z zakresu aktywizacji mieszkańców oraz 3 działań z zakresu aktywizacji przedstawicieli organizacji pozarządowych. A także rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych.

podpisywanie umów z LGD

W ramach grantu „Aktywnie, lokalnie, wspólnie” zostaną zrealizowane następujące zadania:

          1. „POZNAJMY TOMKOWICKIE PTAKI” realizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice,

          2. „Otwórz się na folklor” realizowane przez Fundację Dobrego Startu z Roztoki,

          3. „Festiwal Kwiatów” realizowane przez Stowarzyszenie Nasz Mieczków,

          4. „Aktywni mieszkańcy gminy Udanin” realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin,

          5. „Akademia Tradycji” realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze Sztafeta Pokoleń,

          6. „AKTYWNIE, LOKALNIE, WSPÓLNIE” – Poznajemy się bliżej – potyczki sąsiedzkie” realizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice,

          7. „Wędrujące Dobro” realizowane przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu,

          8. „Zielona aktywizacja” realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”,

          9. „Dobromierska Akademia NGO”, „Świdnickie NGO - aktywne i profesjonalne” oraz „Gmina Jaworzyna Śląska – miejsce aktywnych NGO” realizowane przez Fundację Merkury.

Wszystkim grantobiorcom gratulujemy uzyskanych środków finansowych i życzymy szybkiej realizacji powierzonych grantów.

podpisywanie umów z LGD

Zadania będą realizowane w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia IV. „Aktywna społeczność Szlakiem Granitu” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Grantu” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.